PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Zmodyfikowany wydruk FVS AWIZO dostawy 1.0'Spis treści
Instalacja dodatku
[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny awizo.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.
Konfiguracja
1. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego awizo.ini, który pwowinien się znajdować w katalogu firmy.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

2. Należy dla wydruku "Dokument VAT I - KODY TW (BLOT)" i "Faktura VAT Korygująca - KODY TW (BLOT)" w standardowym oknie ustawień wydruku ustawić:
1. Dla "Kod towaru" -> "Obok nazwy towaru" i z listy rozwijanej wybrać "obcy"
2. Dla "PKWiU" -> "Nie pokazuj"
3. Dla "Wartości" -> "Netto i brutto"

Dla wydruku "Dokument VAT I - AWIZO (BLOT)" wystarczy wykonać punkt pierwszy z powyższej listy.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych (zmodyfikowanych wydruków), które zawiera dodatek.

Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików *.ini) !!!

Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek modyfikuje standardowy wydruk faktury i korekty i umieszcza na nim dodatkowo trzy kody towarów:
- własny,
- paskowy,
- obcy.

Dodatkowo utworzony został wydruk "AWIZO dostawy", którego postać jest podobna do faktury sprzedaży tylko bez cen i wartości.
Uruchomienie dodatku
Aby wydrukować dokument należy w "Kartotece dokumentów sprzedaży" otworzyć fakturę lub korektę i wybrać "Drukuj".

Konfigurację wydruku zgodnie z wcześniejszym opisem w punkcie "Konfiguracja dodatku" można wykonać po zaznaczeniu "Pokazuj ustawienia raportu" .
Następnie na oknie wydruku z listy rozwijanej można wybrać
- dla faktury: "Dokument VAT I - KODY TW (BLOT)" lub "Dokument VAT I - AWIZO (BLOT)",
- dla faktury korygującej "Faktura VAT Korygująca - KODY TW (BLOT)" i klikamy "OK".

Dodatek umożliwia wykonanie raportów także z bufora.
Wydruk Faktury
Na oknie wydruku z listy rozwijanej wybieramy dla faktury: "Dokument VAT I - KODY TW (BLOT)", klikamy OK.
Wydruk faktury korygującej
Na oknie wydruku z listy rozwijanej wybieramy dla faktury korygującej: "Faktura VAT Korygująca - KODY TW (BLOT)" i klikamy "OK".
Wydruk AWIZO dostawy
Na oknie wydruku z listy rozwijanej wybieramy dla awizo dostawy: "Dokument VAT I - AWIZO (BLOT)", i klikamy "OK".