PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Zestawienie sprzedaży z dok. przychodowego 1.0 'Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny *.ini należy skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.
Konfiguracja
Dodatek nie wymaga konfiguracji.

Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego impit.ini, który powinien znajdować się w katalogu firmy.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
1. W przypadku instalacji dodatku w wersji czasowej/testowej może pojawić się jeden z komunikatów:
Jeżeli instalujemy dodatek "świeżo" pobrany w pierwszej kolejności weryfikujemy, czy dodatek został pobrany na prawidłowe numery.
Numery na jakie został pobrany dodatek można podejrzeć w paczce z dodatkiem w pliku licencja.txt.
Następnie w programie wybieramy Aktywacja -> Informacje o aktywacji i weryfikujemy zgodność numerów.
W przypadku, jeżeli numery są niezgodne - należy ponownie pobrać dodatek.
Jeżeli numery są `OK`, a instalujemy wersję czasową - proszę sprawdzić, czy w programie nie jest wystawiony dokument z przyszłą datą sprzedaży. Jeżeli tak, to ten dokument "blokuje" uruchomienie dodatku.
Trzeci przypadek - skończył się czas na testowanie dodatku (patrz plik licencja.txt. [3]).
2. AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.

UWAGA: Jeżeli była robiona integracja procedur, aktualizację raportów należy przeprowadzić bez wgrywania procedur (pliki proc*.sc).
Procedury należy skopiować z poprzedniej wersji programu.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc).

Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Przywrócenie standardowych procedur
Przywrócenie standardowych procedur oznacza koniec możliwości korzystania z dodatku.

obrazek

1. Aby przywrócić standardowe procedury (będąc zalogowanym jako `admin`), przechodzimy do Kartoteki -> Raporty -> Procedury. Po prawej stronie odszukujemy raport Procedury wywoływane z okien.
Otwieramy raport, wybieramy `Edytuj` i usuwamy linię zaznaczoną na niebiesko. Raport zapisujemy.
Tę samą procedurę wykonujemy dla "Procedur dokumentu sprzedaży`.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Uruchomienie dodatku