PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Zestawienie sprzedaży 1.0 'Spis treści
Instalacja dodatku
[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Uruchomienie dodatku
Aby utworzyć zestawienie przechodzimy do kartoteki Kontrahentów. Następnie wybieramy Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Porównawcze zestawienie sprzedaży towarów (BLOT)'.
Powinno pokazać się okno:
Na oknie należy wybrać odpowiednie ustawienia.
W oknie 'Katalog towarów' możemy spod prawego przycisku myszy zaznaczać opowiednie katalogi.
Następnie wybieramy 'Drukuj'. Powiniśmy ujrzeć zestawienie.
Zestawienie jest automatycznie kopiowane do schowka. Dzięki temu możemy je skopiować do dowolnego arkusza kalkulacyjnego i dokonać dalszej analizy.