PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Zestawienie do RETRO 1.0'Spis treści
Instalacja dodatku
Pliki z paczki należy wypakować do dowolnego katalogu.
Następnie zalogować się do firmy jako `admin` i przejść do "Raporty"->"System" i wywołać "Aktualizacja raportów systemowych".
Pokaże się okno w którym trzeba podać folder z plikami *.sc.
Konfiguracja
Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE HANDEL ERP do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.

Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc).

Ponadto aktualizacja programu HMF może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek generujący zestawienie sprzedaży wybranych towarów z możliwością eksportu do excela.
Uruchomienie dodatku
Aby uruchomić dodatek należy przejść do Kartoteki "Towary", a następnie z listy wybrać towary i z prawego menu wybrać 'Zestawienie sprzedaży towarów (BLOT)'.
Pojawi się okienko, na którym można ustawić warunki wyszukiwania i kliknąć "OK".

Zaznaczając opcję ' Eksportuj do excela', dane zostaną skopiowane i można je odczytać w arkuszu kalkulacyjnym.
Zestawienie
Excel