PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Zduplikowane NIP-y'Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

[INSTALACJA SDD]
Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.
1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku.
2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

Czynność należy powtórzyć na każdym komputerze pracującym z dodatkiem.

[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako 'admin' do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Dodatek wymaga włączenia tzw. 'Wykonywania procedur'. Wchodzimy do programu jako 'admin', klikamy 'Ustawienia'->'Parametry pracy'->'Wykonywanie procedur', przestawiamy przełącznik na 'TAK' w sekcji "Dla kontrahenta" i "Dla dokumentu sprzedaży". Zatwierdzamy.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek wprowadza do systemu funkcjonalność:
- informuje o zduplikowanych NIP'ach przed zapisem nowego kontrahenta,
- zestawienie informacji o zduplikowanych NIP'ach.
Działanie dodatku
Dodatek wprowadza funkcje:
1. Informuje o zduplikowanych NIP-ach przed zapisem nowego kontrahenta.
2. Umożliwia wykonanie zestawienia informacji o zduplikowanych NIP-ach.
3. Uniemożliwia wystawienie faktury bez NIP - blokuje jej wystawienie.
Informacja przed zapisem nowego kontrahenta
Wprowadzając nowego kontrahenta w kartotece towarów, może się zdarzyć, że wprowadzimy NIP istniejącego kontrahenta.
Wówczas dodatek zadziała (warunkiem jest włączenie procedur -> patrz konfiguracja) i wyświetli komunikat.
Komunikat pojawi się również przy wprowadzaniu nowego kontrahenta z poziomu dokumentu sprzedaży (warunkiem jest włącznie procedu -> konfiguracja).
Pojawi się również lista kontrahentów, którzy posiadają ten sam NIP.
Lista zduplikowanych numerów NIP
Aby podejrzeć kontrahentów ze zduplikowanymi NIP'ami należy wejść do "Kartoteki kontrahentów" i wybrać Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Zduplikowane NIP-y (BLOT)'.
W wyniku otrzymamy wydruk zduplikowanych NIP-ów.
oraz listę kontrahentów z powtórzonymi NIP-ami.
Wystawianie faktury dla kh bez NIP
W przypadku próby wystawienia faktury dla kontrahenta bez NIP, pojawi się komunikat.
Aby wystawić fakturę należy uzupełnić dane (NIP).