PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Zduplikowane kody paskowe'Spis treści
Instalacja dodatku
[INSTALACJA SDD]
Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.
1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku.
2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się jako 'admin' do programu, przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja

Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek pomaga szybko i skutecznie wyeliminować powtórzenia kodów paskowych w bazie towarowej.
Uruchomienie dodatku
Dodatek jest uruchamiany z listy towarów przy pomocy opcji: Zestawienia -> Wykonaj raport -> Szukaj duplikatów kodów paskowych (BLOT)

Po uruchomieniu dodatek automatycznie przeanalizuje całą bazę danych i wyszuka powtórzenia kodów. Wyniki zostaną zaprezentowane w 3 postaciach:

- podglądu wydruku z informacją: jaki kod, ile razy, w jakich towarach został powtórzony,

- lista towarów 'do wkliknięcia się' posortowana wg powyższych kryteriów,

- dane w schowku do ewentualnego wykorzystania w innej aplikacji.