PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Zbiorcze rozliczanie rozrachunków 1.0 'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Aktualizacja dodatku
Deinstalacja
Wstęp

Dodatek umożliwia zbiorcze rozliczenie zaznaczonych rozrachunków. Przydatny jest w czynnościach wdrożeniowych/serwisowych. Rozliczenie następuje w terminie płatności dokładnie w podanej kwocie.
Uruchomienie dodatku
Dodatek działa dla nierozliczonych dokumentów.
Należy przejść do Kartoteki -> Pieniądze. Wybrać interesujące nas pozycje. Następnie Zestawienia -> Wykonaj raport i z listy rozwijanej wybrać 'Zbiorcze rozliczenia dokumentów (BLOT)'.

Powinno pojawić się okno potwierdzające.
Po wykonaniu raportu pojawi się okno z zestawieniem rozliczonych dokumentów.
Powstałym dokumentom zostanie nadany odpowiedni znacznik.