PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Zbiorcza zmiana opisów dokumentów i dokumentów zablokowanych'Spis treści
Instalacja dodatku
Do wykonania jednorazowo

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się jako 'admin' do programu, przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Dodatek wymaga ustawienia użytkowników uprawnionych do zbiorczej zmiany dokumentów.
Aby to zrobić należy: przejść do Kartoteki -> Raporty -> Kartoteki -> Sprzedaż i otworzyć do edycji raport 'Zmiana opisów dok. sprzedaży (BLOT)'.
W sekcji string zmop_uzytkownicy(2) = "admin", "mp"
należy w cudzysłowach wpisać symbol użytkownika uprawnionego do uruchamiania tej funkcji. Liczba w nawiasach (2) oznacza, że dwóch użytkowników ma uprawnienia.

Wpisując np. (3) należy zadbać by po znaku = były 3 symbole użytkowników ujęte
w cudzysłowy i rozdzielone przecinkiem. Po zapisaniu ustawienia zostaną zapisane.

Po wykonaniu aktualizacji raportów, dodatek jest gotowy do pracy.

Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek umożliwia zbiorczą zmianę opisów dokumentów: sprzedaży, zakupu, magazynowych oraz płatności/rozrachunków.
Uruchomienie dodatku
Dodatek uruchamiamy dla zaznaczonych dokumentów w danej kartotece (Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Pieniądze) wybierając Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Zmiana opisów dok. XXXXX (BLOT)'.
Pojawi się okno do wpisania nowego opisu dla zaznaczonych dokumentów.
Powinien pojawić się komunikat potwierdzający ustawienie nowego opisu.
Opisy zostaną zmienione