PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Zamówienie na podstawie sprzedaży/ rotacji/ wydań towaru 1.0'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc (również z katalogu Ustawienia) wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hmf. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu 'Zaopatrzenie - automatyczne zamówienie [U](BLOT)'.
Moduł znajduje się w menu Kartoteki -> Raporty, wybieramy w lewym panelu gałąź 'Procedury', a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę modułu.
Wszystkie parametry są opisane stosownym komentarzem.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE HANDEL ERP do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.

Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików z podkatalogu ustawienia) !!!

Ponadto aktualizacja programu HMF może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Rozszerzenie służy do analizy rotacji i automatycznego generowania zamówień na towary handlowe. Dzięki temu możemy pozytywnie wpłynąć na zwiększenie szybkości rotacji towaru i zredukować zalegające zapasy w magazynie.

Rozszerzenie analizuje wielkość sprzedaży w wybranych magazynach, porównuje z bieżącym stanem, a następnie szacuje zużycie na planowaną ilość dni (Planowany zapas).
Jeżeli aktualny zapas jest niewystarczający – generuje dokument zamówieniowy. Dodatkowo uwzględnia wartość kilku parametrów jak zaokrąglenie zamawianej ilości czy stan do jakiego ma `odnieść` szacowane zapotrzebowanie.
Uruchomienie dodatku
Dla zaznaczonych towarów wybieramy 'Wydruki', a następnie 'Zaopatrzenie automatyczne zamówienie (BLOT)".

Pojawi się okno, na którym ustawiamy parametry raportu.
Po uzupełnieniu wybieramy 'Wykonaj'.
Powinno się pokazać zestawienie podobne do tego poniżej.