PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Zalogowani użytkownicy 'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Dodatek umożliwia szybkie i łatwe sprawdzenie Użytkowników zalogowanych w programie.
Uruchomienie dodatku
Aby uruchomić dodatek należy z poziomu kartoteki Pracownicy wybrać opcję 'Zestawienia' -> 'Wykonaj raport'. Następnie z listy raportów ustawić pozycję 'Zalogowani użytkownicy (BLOT)'.

Powinno ukazać się okno z loginami widoczne obok.