PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Wydruk uprawnień użytkowników'Spis treści
Instalacja dodatku
Do wykonania jednorazowo

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się jako 'admin' do programu, przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek służy do stworzenia zestawienia uprawnień użytkowników programu.
Uruchomienie dodatku
Aby uruchomić dodatek należy otworzyć kartotekę pracowników. Następnie Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Wydruk uprawnień (BLOT)'.
Otworzy się okno, w którym można wybrać, którym użytkownikom ma zostać zrobione zestawienie (zaznaczone pole wyboru).
Po potwierdzeniu dostaniemy informację, którzy użytkownicy mają jakie uprawnienia.

X oznacza, że uprawnienie jest.
Pusta kolumna oznacza jego brak.