PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Windykator 1.0'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc z folderu dodatek wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hmf
jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`.
Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE HANDEL ERP do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.

Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc).

Ponadto aktualizacja programu HMF może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek umożliwia wprowadzanie zdarzeń-kontaktów dotyczących rozrachunków.
Uruchomienie dodatku
Aby przeglądać zdarzenia należy w kartotece Płatności zaznaczyć rozrachunek i spod prawego przycisku myszy wybrać 'Windykator (BLOT)'.
Powinno pokazać się okno:
Na oknie możemy przeglądać zdarzenia, dodawać, poprawiać, usuwać. Wszystkie zdarzenia będą przypisane do danego rozrachunku.

Dodawanie zdarzenia:
Dodatkowo okno można uruchomić korzystając ze skrótu klawiszowego Alt+1 na oknie dokumentu zaległej płatności lub spod prawego przycisku myszy wybrac 'Windykator - formatka (BLOT)'.
Wydruk historii zdarzeń
Dodatek daje możliwość także wydrukowania historii zdarzeń zaznaczonych rozrachunków. Aby tego dokonać należy zaznaczyć wybrane rozrachunki w kartotece płatności, a następnie wybrać Wydruki ->'Wydruk windykacji (BLOT)'.
Na oknie należy określić zakres wydruku:
Przykładowy wydruk: