PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Windykator 1.0'Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. 'procedur' wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek umożliwia wprowadzanie zdarzeń-kontaktów dotyczących rozrachunków.
Uruchomienie dodatku
Aby przeglądać zdarzenia należy w kartotece Pieniądze zaznaczyć rozrachunek i z menu podręcznego wybrać 'Windykator (BLOT)'.
Pojawi się okno, w którym możemy przeglądać zdarzenia dodawać, poprawiać, usuwać.
Wszystkie zdarzenia będą przypisane do danego rozrachunku.
Dodatkowo okno można uruchomić korzystając ze skrótu klawiszowego Alt+1 na oknie dokumentu zaległej płatności.
Wydruk historii zdarzeń
Dodatek daje możliwość także wydrukowania historii zdarzeń zaznaczonych rozrachunków.
Aby tego dokonać należy zaznaczyć wybrane rozrachunki w kartotece płatności, a następnie wybrać Zestawienia -> Wykonaj raport, z listy raportów wybrać 'Wydruk windykacji (BLOT)' i potwierdzić wybór.
Dodatek wyświetli wtedy pytanie, czy chcemy wydrukować całą historię (Wszystkie), czy tylko ostatni wpis (Ostatni kontakt). Po potwierdzeniu dodatek wykona wydruk z rozbiciem na kolejno wybrane rozrachunki.
Wygląd wydruku