PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Wiekowanie zapasów na dzień'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hmf
jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako 'admin' do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE HANDEL ERP do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc).

Ponadto aktualizacja programu HMF może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Dodatek służy do tworzenia zestawienia stanów magazynowych i ich wiekowania. Umożliwia ustawienie filtru wg magazynu i przedziałów dni w wiekowaniu.
Uruchomienie dodatku
Aby uruchomić dodatek wystarczy zaznaczyć wybrane towary. Następnie wybiermy Wydruki -> 'Wiekowanie zapasów na dzień (BLOT)'.
Powinno pokazać się okno z ustawieniami wiekowania:
Dodatkowa funkcja
Dodatkowo mamy możliwość wyboru dostawy.
Po ustawieniu ewentualnych filtrów i przedziałów dla wiekowania należy potwierdzić przyciskiem OK. Zestawienie zostanie utworzone.