PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Wezwanie do zapłaty'Spis treści
Instalacja dodatku
[INSTALACJA SDD]
Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.
1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku.
2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

Czynność należy powtórzyć na każdym komputerze pracującym z dodatkiem.

[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc i *.sci wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako 'admin' do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik wezwanie.txt należy przenieść do katalogu firmy. Tutaj można edytować tekst wezwania.
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.

Konfiguracja
Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Możemy jedynie modyfikować treść, która będzie pojawiać się na dokumencie wezwania. W tym celu do edycji należy otworzyć plik wezwanie.txt, który powinien się znajdować w katalogu z bazą firmy.
Bardziej szczegółowo jest to opisane w części 'Zmiana treści wezwania'.
Zmiana treści wezwania
Dodając plik 'wezwanie.txt' w katalogu firmy możemy zmienić treść wezwania. Poszczególne linijki w pliku określają tekst na wezwaniu. Poniższy rysunek określa, która linijka w pliku 'wezwanie.txt' odpowiada za którą treść. Nie dodanie którejś linijki spowoduje nie wyświetlenie jej.
Linie od 4444, pojawią się na dokumencie tylko jeżeli na oknie ustawień zaznaczymy opcję 'Ostrzeżenie o wpisie do 'Krajowego Rejestru Długów''.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.

Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc).
Nie ma potrzeby ponownego wgrywania pliku wezwanie.txt oraz plików SDD.

Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Dodatek służy do generowania wezwania do zapłaty z poziomu programu Symfonia Handel/Faktura.
Uruchomienie dodatku - pieniądze
1. Uruchomienie z kartoteki 'Pieniądze'.
Aby uruchomić dodatek należy wejść w kartotekę 'Pieniądze', zaznaczyć nierozliczone rozrachunki, a następnie wybieramy Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Wezwanie do zapłaty (BLOT)'.
Uruchomienie dodatku - kontrahenci
2. Uruchomienie z kartoteki 'Kontrahenci'.
Aby uruchomić dodatek należy wejść w kartotekę 'Kontrahenci', zaznaczyć kontrahenta, a następnie Zestawienia -> Wykonaj raport -> Wezwanie do zapłaty dla kh (BLOT)'.
Okno ustawień
Na oknie ustawień należy ustalić:
- [1] typ wezwania,
- [2] bank i numer konta bankowego, na który ma zostać uiszczona opłata,
- [3] notatkę o wpisie do KRS (treść edytowalna w pliku wezwanie.txt),
- [4] ustawienia odsetek (od dnia przeterminowania do dziś, procent w skali roku).
Przykładowy wydruk