PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Usuwanie znacznika księgowania i fiskalizacji 1.0 'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc (również z podkatalogu ustawienia) wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hmf
jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się jako `admin` do programu, przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Aby nadać prawa do uruchamiania dodatku należy edytować moduł 'Zmiana oznaczeń dokumentów [U](BLOT)'.
Moduł znajduje się w menu Kartoteki -> Raporty, wybieramy w lewym panelu gałąź 'Procedury', a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę modułu.
Parametr: string zoo_upr(3)="admin","jurek","ola" -> liczba w nawiasie (3) odpowiada liczbie loginów po znaku =.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE HANDEL ERP do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików z podkatalogu ustawienia) !!!

Ponadto aktualizacja programu HMF może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek służy do zdjęcia znacznika eksportu do programu FK dla dokumentów magazynowych oraz handlowych.
Uruchomienie dodatku
Dodatek uruchamiany z kartoteki sprzedaży/zakupu dla zaznaczonych dokumentów spod prawego przycisku myszy wybierając odpowiednio 'Zmiana oznaczeń dok. sprzedaży/zakupu (BLOT)' lub używając skrótu Alt +3.

Na oknie, dostępne opcje zmian oznaczeń dokumentów.