PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Usuwanie dokumentu z bufora - uprawnienie'Spis treści
1. Wstęp
2. Uruchomienie dodatku
Instalacja dodatku
Do wykonania jednorazowo:

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się jako 'admin' do programu, przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny udb.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.
Konfiguracja
Dodatek wymaga szczegółowej konfiguracji.
Plik udb.ini należy otworzyć i odpowiednio skonfigurować. Plik zawiera opis ustawień.

Uwaga! Użytkowników należy oddzielić separatorem (przecinkiem).
Aktualizacja dodatku

Aktualizacja dodatku polega na ponownym wczytaniu wszystkich modułów.
Przed instalacją należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy:
wykonanie kopii plików konfiguracyjnych (pliki *.ini dodatku i/lub raporty),
należy sprawdzić czy dodatki są zintegrowane z innymi rozwiązaniami.
Jeżeli są to po aktualizacji należy je ponownie zintegrować,
w przypadku linii Symfonia (dawniej Premium) oprócz standardowej kopii bezpieczeństwa należy wykonać kopię bezpieczeństwa katalogu programu.
Wstęp

Dodatek umożliwia wprowadzenie osobnego uprawnienia do usuwania dokumentów z bufora. Ponadto jest dostępny tylko dla wybranych użytkowników. Ustawienia dotyczące uprawnień znajdują się w pliku udb.ini.
Uruchomienie dodatku
Dodatkową funkcję usuwania dokumentów z bufora można uruchomić z menu podręcznego klikając prawy przycisk myszy na wybranym dokumencie.
Następnie wybierając odpowiednią funkcję:
- z bufora magazynu - 'Usuń dokument MG (BLOT)';
- z bufora sprzedaży - 'Usuń dokument SPDK (BLOT)';
- z bufora zakupu - 'Usuń dokument ZKDK (BLOT)'.
Jeżeli posiadamy uprawnienia do usuwania dokumentów pojawi się komunikat
w przeciwnym wypadku (gdy nie posiadamy uprawnień) pojawi się komunikat: