PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Usunięcie hasła admin'a administratora'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\mkp. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy DEMO jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek służy do awaryjnego usuwania hasła użytkownika 'admin'.
Uruchomienie dodatku
Otwieramy 'Funkcje' -> 'Raporty'.
W lewym panelu odnajdujemy pozycję 'Procedury' i wybieramy ją.
W prawym panelu klikamy prawym guzikiem na pozycji 'Usunięcie hasła (BLOT)'
i klikamy 'Wykonaj ...'.
Wskazujemy katalog firmy (zawierający plik 'firma.mkp') i podajemy symbol użytkownika (jeżeli inny niż 'Admin').
I potwierdzamy OK.