PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Szybki eksport dokumentów magazynowych i sprzedaży 1.0'Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. 'procedur' wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

[INSTALACJA SDD]
Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.
1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku.
2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

Czynność należy powtórzyć na każdym komputerze pracującym z dodatkiem.

[INSTALACJA DODATKU]
Do wykonania jednorazowo
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się jako 'admin' do programu, przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.

UWAGA: Jeżeli była robiona integracja procedur, aktualizację raportów należy przeprowadzić bez wgrywania procedur (pliki proc*.sc).
Procedury należy skopiować z poprzedniej wersji programu.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc). Nie ma potrzeby ponownego wgrywania SDD.

Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Przywrócenie standardowych procedur
Przywrócenie standardowych procedur oznacza koniec możliwości korzystania z dodatku.

Aby przywrócić standardowe procedury (będąc zalogowanym jako 'admin'), przechodzimy do Kartoteki -> Raporty -> Procedury. Po prawej stronie odszukujemy raport Procedury wywoływane z okien.
Otwieramy raport, wybieramy 'Edytuj' i usuwamy linię zaznaczoną na niebiesko. Raport zapisujemy.
Wstęp
Dodatek umożliwia szybkie przeniesienie podstawowych danych z dokumentów magazynowych/sprzedaży do schowka.

Przenoszone są (dla 1 dokumentu):

- nagłówek dokumentu: numer dokumentu, data wystawienia, kod kontrahenta,
- pozycja dokumentu: lp, kod towaru, nazwa, ilość, jednostka miary, cena

Przenoszone są (dla kilku dokumentów):

- pozycja dokumentu: kod towaru, nazwa, zsumowana ilość.
Uruchomienie dodatku
Dodatek uruchamiamy dla wybranych dokumentów magazynowych/sprzedaży.

Po zaznaczeniu klikamy prawy przycisk myszki i wybieramy opcję 'Eksport do schowka - dok. magzynowe (BLOT)' (w kartotece Magazyn).
Natomiast w kartotece Sprzedaż wybieramy -> 'Eksport do schowka - dok. sprzedaży (BLOT)' lub używamy skrótu ALT+3.
Pojawi się okno ustawień dodatkowych:
Po wybraniu 'Eksportuj' pojawi się komunikat potwierdzający eksport do schowka:
Dane są gotowe do wklejenia w innym programie (np. arkuszu kalkulacyjnym).
Dane są w formie zsumowanej (jeżeli zaznaczono opcję 'Sumuj ilości...'), tzn. zawartość dokumentów jest zliczana i dane są prezentowane w formie:
- kod,
- nazwa,
- ilość (zsumowana).

Wyeksportowane dokumenty
Tak wygladają dane wklejone do Excela.