PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Szablon importu z Wapro Mag 1.0 'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\mkp
jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik mpimpw.ams należy wgrać do podkatalogu programu ...\SZABLON
Konfiguracja
Plik MPIMPW.ams z podkatalogu programu ..\SZABLON zawiera skrypt w standardowym języku szablonu importu.
Może on być modyfikowany przez użytkownika na potrzeby wdrożenia.
Dodatek nie wymaga dodatkowej konfiguracji.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE !!!
1. AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia Mała Księgowość do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji importu danych z Wapro Mag. Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych !!!

Ponadto aktualizacja programu MKP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna - proszę zapoznać się z dołączoną umową licencyjną).
ZALECAMY przed aktualizacją oprogramowania SAGE rozliczyć dokumenty za poprzedni miesiąc lub skontaktować się z naszym biurem obsługi w celu zweryfikowania, czy Państwa wersja dodatku współpracuje z nową wersją programu Symfonia.

2. Import na podstawie pliku xml wygenerowanego z programu Wapro Mag - format -> eksport do Kaper.
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Dodatek umożliwia wczytanie danych z Subiekt GT wyeksportowanych w formacie `dla biur rachunkowych` (*.epp).

Wczytywane są dane:
- dokumenty sprzedaży (FS + korekty),
- dokumenty zakupu (FZ + korekty).
Przygotowanie danych do wczytania
Przechodzimy do Księga -> Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Import z WAPRO MAG 1.0 (BLOT).'
Powinno pokazać się okno, na którym wskazujemy plik do importu (wybierając '...').
Może to 'chwilę' potrwać:
Podsumowanie:
Import danych
Aby wczytać dane przechodzimy do Firma -> Import danych -> Format 3.0.

W "Zbiór danych" wybieramy wygenerowany plik (*.txt), a w "Szablon" plik MPIMPW.AMS, który został wcześniej umieszczony w podkatalogu programu ..\SZABLON i klikamy "OK".
Wykonujemy import wg standardowych zasad przy imporcie specjalnym.