PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Szablon importu z Subiekt'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\mkp
jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik MPIMPS.ams należy wgrać do podkatalogu programu ..\SZABLON
Konfiguracja
Plik MPIMPS.ams z podkatalogu programu ..\SZABLON zawiera skrypt w standardowym języku szablonu importu. Może on być modyfikowany przez użytkownika na potrzeby wdrożenia.

Dodatek nie wymaga dodatkowej konfiguracji.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE !!!
1. AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia Mała Księgowość do nowszej wersji powoduje "zniknięcie" funkcji importu danych z Subiekta.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać szablonu *.ams !!!

Ponadto aktualizacja programu MKP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna).
Dlatego ZALECAMY przed aktualizacją oprogramowania SAGE rozliczyć dokumenty za poprzedni miesiąc.

2. Plik do wczytania *.epp należy skopiować do dowolnego folderu na dysku.
Proszę nie kopiować pliku na pulpit, czyli nie przetwarzać/importować danych z pulpitu z uwagi na możliwość błędnego importu danych.
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Dodatek umożliwia wczytanie danych z Subiekt GT wyeksportowanych w formacie 'dla biur rachunkowych' (*.epp).

Wczytywane są dane:
- dokumenty sprzedaży (FS + korekty),
- dokumenty zakupu (FZ + korekty).
Uruchomienie
Import składa się z dwóch etapów:
- przygotowanie danych do wczytania (przetwarzamy plik *.epp).
- import pliku (wczytujemy plik *.txt).
Przygotowanie danych do wczytania
Należy przejść do "Kartoteki kontrahentów", czyli wybieramy Funkcje -> Kontrahenci.
Następnie Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Import z subiekt - przetwarzanie (BLOT)'.
Pojawi się okno, w którym należy wyszukać i wskazać plik *.epp, a następnie kliknąć 'Wykonaj'.

UWAGA: nie przetwarzać/importować danych z pulpitu z uwagi na możliwość błędnego importu danych.
Po przetworzeniu pojawi się okienko (screen poniżej), na który będzie informacja, gdzie i jaki plik został utworzony (należy zapisać tą informację).
Następnie należy przejść do importu tego pliku.
Import danych
Otwieramy Firma -> Import danych -> Format 3.0 i Wykonaj.
Powinno pokazać się okno:
W 'Zbiór danych' wybieramy wygenerowany plik (format *.txt), a w 'Szablon' plik MPIMPS.AMS, który został wcześniej umieszczony w podkatalogu programu ..\SZABLON i klikamy 'OK'.

Wykonujemy import wg standardowych zasad przy imporcie specjalnym.
Np. wskazujemy rejestr dla importowanych dokumentów:
lub wybieramy formę wczytywania kontrahentów:
Po wczytaniu dokumenty będą dostępne w buforze.