PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Szablon importu z RAFSOFT 1.0'Spis treści
Instalacja dodatku
FKP: Szczegółowy opis instalacji/ określenia położenia katalogów znajduje się w FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy (w dalszej części podręcznika).

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\fk
jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Pliki konfiguracyjne imfv_ust.ini oraz imfv.ini należy skopiować do katalogu z bazą firmy.
FKP: Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu -> Katalog bieżącej firmy
Konfiguracja
1. Dodatek wymaga konfiguracji. Należy otworzyć do edycji pliki konfiguracyjne (*.ini) wszystkie parametry są opisane stosownym komentarzem.
Konfigurację można również przeprowadzić po wskazaniu pliku do importu na oknie ustawień.
2. W przypadku, jeżeli użytkownik 'admin' posiada hasło, należy je uzupełnić przed wczytywaniem dokumentów.

W tym celu należy przejść do Raporty -> Definiowanie, Raporty -> Kartoteki -> Dokumenty -> Dokumenty w buforze. Po prawej stronie odszukać 'Import Faktura VAT (BLOT)'

Odszukać sekcję:
string imfv_user="admin"
string imfv_pwd=""

i uzupełnić dane.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia Finanse i Księgowość do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dostępnych w dodatku.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (*.ini)!!!
Należy również zweryfikować ustawienia w raporcie (hasło admina) -> patrz konfiguracja.

Ponadto aktualizacja programu FKP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna - proszę zapoznać się z dołączoną umową licencyjną).
ZALECAMY przed aktualizacją oprogramowania SAGE rozliczyć dokumenty za poprzedni miesiąc lub skontaktować się z naszym biurem obsługi w celu zweryfikowania, czy Państwa wersja dodatku współpracuje z nową wersją programu Symfonia.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek umożliwia import z programu Faktura VAT wybranych typów dokumentów z pliku *.fkt.

Import obejmuje:
- dane kontrahentów (automatyczne uzgodnienie po NIP oraz kodzie kontrahenta),
- dokumenty handlowe - sprzedaż.
Uruchomienie dodatku
Ważne!
1. Po wskazaniu pliku *.fkt z danymi, dodatek przeszuka cały folder ze wskazanym plikiem w celu wczytania wszystkich dokumentów razem.
2. Konfigurację ustawień kont należy przeprowadzić po wskazaniu pliku *.fkt.

Uruchomienie dodatku:
Wczytanie pliku:
- Wchodzimy do 'Dokumenty -> Przeglądanie -> Bufor'.
- Z głównego menu operacji wybieramy 'Drukowanie', następnie z listy raportów wybieramy 'Import Faktura VAT (BLOT)' i zatwierdzamy przyciskiem 'Wykonaj'.
- Po wykonaniu ww. czynności pojawi się okno dodatku.
- Za pomocą przycisku '...' wybieramy plik *.fkt zawierający dokumenty do importu.
- Po poprawnym wskazaniu pliku dodatek automatycznie wczyta wszystkie pliki faktur znajdujące się w wskazanym folderze, po wczytaniu wszystkich dokumentów tabela z dokumentami zostanie automatycznie uzupełniona.

Konfiguracja ustawień dla dokumentów:
- W kolumnie 'Wczytuj' zaznaczamy, gdy dokument ma zostać wczytany.
- W kolumnie 'Ustalony typ' podajemy kod typu dokumentu skojarzony z typem dokumentu wczytanego z pliku *.fkt. (gdy nie chcemy podawać (obsługiwać) to wstawiamy 'x')
- W kolumnie 'Rejestr vat' podajemy nazwę rejestru vat skojarzonego z wybranym typem dokumentu.
- Po wybraniu interesujących nas typów dokumentów przystępujemy do konfiguracji kont dokumentu.
Konfiguracja ustawień kont:
- Przycisk 'Dodaj ustawienia' pozwala na dodanie ustawień kont dla wybranego typu dokumentu.
- W oknie ustawień podajemy typ wczytanego dokumentu, stronę, wartość, konto oraz typ
księgowania, do którego chcemy dodać konfigurację.
- Po zakończeniu konfigurowania kont przystępujemy do wczytywania dokumentów klikając przycisk 'Wczytaj'.
Wczytane dokumenty będą dostępne w buforze.
Wszystkie dokumenty zaimportowane mają znak '!" (czerwony wykrzyknik). Aby zweryfikować poprawność importu, zaznaczamy wszystkie wczytane dokumenty na liście i wybieramy F5.
Jeżeli wczytane dokumenty są poprawne otrzymamy raport potwierdzający.
Wykrzykniki zostaną tylko przy tych dokumentach, z którymi "coś jest nie tak". Należy je sprawdzić i poprawić.
Komunikaty
1. Możliwe błędy:
• błędnie podany typ dokumentu (obrazek poniżej).

Należy w kolumnie 'Ustalony typ' uzupełnić prawidłowy typ dokumentu z Symfonii FK.