PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Szablon importu z PC Biznes Prestiż 1.0 'Spis treści
Instalacja dodatku
FKP: Szczegółowy opis instalacji/ określenia położenia katalogów znajduje się w FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy (w dalszej części podręcznika).

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\fkp. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny ipcb.ini należy skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
FKP: Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu -> Katalog bieżącej firmy
Konfiguracja
Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego ipcb.ini znajdującego się w katalogu firmy.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
1. W przypadku błędnie ustawionej konfiguracji lub braku uzupełnionego hasła podczas uruchamiania importu pojawi się komunikat:
Należy w pliku konfiguracyjnym ipcb.ini w sekcji:
# LOGOWANIE DO BAZY
ipcb_logu=admin
ipcb_logp=

poprawnie uzupełnić brakujące dane (patrz konfiguracja).
2. AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia Finanse i Księgowość do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dostęnych w dodatku.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (*.ini)!!!

Ponadto aktualizacja programu FKP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna - proszę zapoznać się z dołączoną umową licencyjną).
ZALECAMY przed aktualizacją oprogramowania SAGE rozliczyć dokumenty za poprzedni miesiąc lub skontaktować się z naszym biurem obsługi w celu zweryfikowania, czy Państwa wersja dodatku współpracuje z nową wersją programu Symfonia.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek służy do importu dokumentów sprzedaży z programu PC Biznes.
Działanie dodatku
Aby uruchomić dodatek, należy przejść do kartoteki bufora dokumentów, Dokumenty -> Przeglądanie -> Bufor, a następnie wybrać 'Drukowanie -> 'Import z PCB Prestiż (BLOT)'.
W okienku wystarczy wybrać plik z dokumentami wcześniej wyeksportowany z programu PC Biznes i zatwierdzić. Jeżeli wszystko zostało poprawnie skonfigurowane (patrz. Konfiguracja dodatku) to dodatek zaimportuje dokumenty do bufora.
Po imporcie wszystkie dokumenty mogą mieć przypisany znacznik czerwonego wykrzyknika (program sygnalizuje, że coś może być nie tak).
Aby to zweryfikować należy zaznaczyć wczytane dokumenty i odświeżyć listę -> wybrać F5.
Pojawi się wtedy okno z uwagami do dokumentów lub informacja, że dokumenty są poprawne, a wykrzykniki "znikną".
Wykrzykniki zostaną tylko przy tych dokumentach, z którymi "coś jest nie tak". Należy je sprawdzić i poprawić.