PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Szablon importu z MADAR 1.0'Spis treści
Instalacja dodatku
FKP: Szczegółowy opis instalacji/ określenia położenia katalogów znajduje się w FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy (w dalszej części podręcznika).

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\fk
jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Pliki konfiguracyjne (3) *.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
FKP: Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu -> Katalog bieżącej firmy
Konfiguracja
Dodatek wymaga konfiguracji w przypadku róznych dekretów dla wybranych stawek vat. Konfiguracja jest ustawiana w momencie importu na oknie.
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Dodatek umożliwia import z MADAR wybranych dokumentów z pliku *.fpp oraz *.txm.

Import obejmuje:
- dane kontrahentów (automatyczne uzgodnienie po NIP lub kodzie KH),
- dokumenty handlowe - sprzedaż (FA oraz korekty),
- dokumenty handlowe - zakup (PZ),
- dokumenty kasowe (KP/KW) w formie raportów kasowych.
Uruchomienie dodatku
Ważne!
1. Do poprawnego działania dodatku przy wczytywaniu dokumentów PA oraz KP jest wymagane zdefiniowanie kontrahenta detalicznego (kod 'Detal').
2. Konfigurację ustawień kont należy przeprowadzić po wczytaniu plików *.fpp lub *.txm.

3. Uruchomienie importu:
- Wchodzimy do 'Dokumenty -> Przeglądanie -> Bufor'.
- Z głównego menu operacji wybieramy 'Drukowanie'.
Nnastępnie z listy raportów wybieramy 'Import z MADAR (BLOT)' i zatwierdzamy przyciskiem 'Wykonaj'.
- Po wykonaniu ww. czynności pojawi się okno dodatku.
- Za pomocą przycisku '...' wybieramy plik *.fpp lub *.txm zawierający dokumenty do importu.
- Po poprawnym wskazaniu pliku tabela z dokumentami zostanie automatycznie uzupełniona.
Konfiguracja ustawień dla dokumentów:
- W kolumnie 'Wczytuj' zaznaczamy, gdy dokument ma zostać wczytany.
- W kolumnie 'Ustalony typ' podajemy kod typu dokumentu skojarzony z typem dokumentu wczytanego z pliku *.fpp lub *.txm (gdy nie chcemy podawać(obsługiwać) to wstawiamy 'x')
- W kolumnie 'Rejestr vat' podajemy nazwę rejestru vat skojarzonego z wybranym typem
dokumentu.
- Po wybraniu interesujących nas typów dokumentów przystępujemy do konfiguracji kont dokumentu.
Konfiguracja ustawień kont:
- Przycisk 'Dodaj' w sekcji ustawienia pozwala na dodanie ustawień kont dla wybranego typu dokumentu.
- W oknie ustawień podajemy typ wczytanego dokumentu, stronę, wartość, konto oraz typ księgowania, do którego chcemy dodać konfigurację.
- Dla dokumentów typu: "KP","KW","BP","BW" dodajemy tylko po jednym ustawieniu ponieważ program sam rozróżni strony dokumentu.
- Po zakończeniu konfigurowania kont przystępujemy do konfiguracji kont kas.
- W przypadku księgowania na różne konta wg stawki vat.
Konfiguracja kont kasy:
- Na oknie konfiguracji w miejscu widocznym na obrazku obok wpisujemy numer konta kasy.

W przypadku różnych dekretów wg stawki vat wymagane jest wypełnienie listy stawek vat oraz kont.

Przykład działania dla stawek i kont widocznych na obrazku obok.
Przykład:
•Ustawione konto 730-V (V- symbol konta pobrany z listy stawek vat z kontami).
Pozycje po żadanej stronie zostaną rozbite w.g określonej stawki vat:
• dla stawki 8% - konto 730-2,
• dla stawki 5% - konto 730-3.

Po zakończeniu dodawania konfiguracji możemy przystąpić do importu dokumentów klikając przycisk 'Wczytaj'.
- Po zakończeniu importu dokumentów okno dodatku zostanie automatycznie zamknięte.