PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Skonto do WDT DEX'Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. 'procedur' wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

[INSTALACJA SDD]
Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.
1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku.
2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

Czynność należy powtórzyć na każdym komputerze pracującym z dodatkiem.

[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
1. Dodatek nie wymaga konfiguracji.

2. Dodatek wymaga włączenia tzw. `Wykonywania procedur`. Wchodzimy do programu jako 'admin', wybieramy Ustawienia -> Parametry pracy -> Wykonywanie procedur , przestawiamy przełącznik na 'TAK' w sekcji 'Dla dokumentu sprzedaży'. Zatwierdzamy 'OK'.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek umożliwia realizację 'skonta/rabatu' do faktur WDT/DEX.
Uruchomienie dodatku
Aby uruchomić dodatek należy przejść do "Kartoteki dokumentów sprzedaży" otworzyć dokument
i wcisnąć ALT+1, wyświetli się okienko informujące o dodaniu migawki.
Przy ponownym wybraniu tego skrótu, na tym samym dokumencie, pojawi się zapytanie:
Możliwe jest też przeliczenie rabatu wykorzystując kalkulator, który się pojawi po wciśnięciu ALT+2.
Wydruk
Należy na oknie dokumentu DEX/WDT kliknąć Drukuj -> 'Dokument eksport I (BLOT)'.
W konfiguracji wydruku należy wybrać "Podsumowanie rabatów"
Przykładowy wydruk.