PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Rozliczanie transakcji pobrań wg zestawień PayU InPost DPD GLS 1.0 'Spis treści
Instalacja dodatku
[INSTALACJA SDD]
Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.
1. Pliki SDD.ocx i zainstaluj_sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku.
2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik zainstaluj_sdd.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik rpo.ini należy skopiować do katalogu firmy
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.


Konfiguracja
Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego ipp.ini.
Wszystkie parametry są w nim opisane stosownym komentarzem.
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Dodatek wspomaga rozliczanie płatności pobraniowych przy handlu za pośrednictwem pośredników finansowych (firm kurierskich itp.).
Uruchomienie dodatku
Funkcja rozliczania płatności jest dostępna z kartoteki 'Pieniądze' spod prawego przycisku myszy: 'Import płatności PAYU INPOST DPD GLS (BLOT)' lub skrótem Alt + 1.
Rozliczenie płatności PayU
Z wiadomości e-mail kopiujemy informacje o wpłatach (zaznaczamy razem z nazwami kolumn) do schowka.
Przechodzimy do programu. Z kartoteki Pieniądze uruchamiamy funkcję 'Import Płatności PAYU INPOST DPD GLS (BLOT)'.
Powinno ukazać się okno 'Lista transakcji' z uzupełnionymi danymi.
Czy dane wczytały się poprawnie możemy ocenić po sprawdzeniu podsumowania w tabeli z podsumowaniem z wiadomości e-mail. Następnie wybieramy 'Sprawdź'.

Opcja 'Sprawdź' powoduje:
- wyszukanie kontrahenta do zapisu,
- wyszukanie dokumentu dla ww. kontrahenta pasującego (kwotowo) do zapisu.

Możliwe opcje:
- w przypadku, gdy jest odnaleziony: kontrahent i dokument mamy maksymalne dopasowanie.
Wtedy w dacie z kopiowanych dancy możemy wystawić dokument wpłaty do wcześniej skonfigurowanego rejestru kasowego.
Płatność będzie połączona z odnalezionym dokumentem sprzedaży.
- w przypadku, gdy jest dopasowany kontrahent bez dokumentu to tworzona ww. opisana płatność nie jest z niczym rozliczona.
- w przypadku, gdy nie ma ani dokumentu, ani kontrahenta to płatność nie zawiera kontrahenta, a w opisie płatności są dane z pola uwagi (z wczytanych danych).

Dodatkowo mamy przycisk 'Data wpłat', który umożliwia zbiorczą zmianę daty we wszystkich wierszach.
Po weryfikacji wybieramy 'Generuj' i program wygeneruje płatności. Na koniec wyświetlona zostanie lista utworzonych dokumentów w formie listy. Okno widoczne poniżej.
Rozliczanie płatności InPost
Rozliczanie płatności z InPost odbywa się podobnie jak rozliczanie PayU. Tylko dane o płatnościach kopiujemy z pliku MS Excel (również z nagłówkami kolumn).
Pozostała część odbywa się jak przy płatnościach z PayU.

Czyli: logujemy się do programu, przechodzimy do kartoteki 'Pieniądze', wybieramy 'Import płatności...' -> Sprawdź -> Generuj.
Rozliczanie płatności DPD
Dane o płatnościach DPD kopiujemy z pliku MS Excel (również z nagłówkami).

Następnie przechodzimy do Handlu. Z kartoteki 'Pieniądze' spod prawego przycisku myszy wybieramy 'Import płatności PAYU INPOST DPD GLS(BLOT)' lub skrót Alt+1.
Powinno ukazać się okno 'Lista transakcji' z uzupełnionymi danymi.
Opcja "Sprawdź" powoduje:
- wyszukanie kontrahenta do zapisu - kontrahent uzgadniany jest po kodzie kontrahenta z Handlu oraz kolumnie "Odbiorca pobrania" z zestawienia DPD.
- wyszukanie dokumentu dla ww. kontrahenta pasującego (kwotowo do zapisu).

Możliwe opcje:
- w przypadku, gdy jest odnaleziony: kontrahent i dokument mamy maksymalne dopasowanie (kolor zielony).
Wtedy w dacie z kopiowanych danych możemy wystawić dokument wpłaty do wcześniej skonfigurowanego rejestru kasowego. Płatność będzie połączona z odnalezionym dokumentem sprzedaży.
- w przypadku, gdy jest dopasowany kontrahent bez dokumentu to tworzona ww. opisana płatność nie jest rozliczona (kolor niebieski).
- w przypadku, gdy nie ma ani dokumentu, ani kontrahenta to płatność nie zawiera kontrahenta a w opisie płatności są dane z pola uwagi (kolor czerowny).

Dodatkowo mamy przycisk 'Data wpłat', który umożliwia zbiorczą zmianę daty we wszystkich wierszach.
Po naciśnięciu przycisku "Generuj" dokumenty zostaną zaimportowane do Symfonii.
Rozliczanie płatności GLS
Import płatności GLS następuje z pliku csv.
Należy skopiować zawartość pliku (łącznie z nagłówkami). Przejść do Handlu i z kartoteki Pieniądze, spod prawego przycisku myszy wybrać 'Import płatności ...' lub skrót Alt+1.
Pozostałe założenia przy imporcie
1. W przypadku, gdy kontrahent nie zostanie znaleziony dokument nie będzie posiadał wypełnionego pola kontrahent, a w opisie płatności będą wpisane dane kontrahenta, któy nie został znaleziony (PayU: kolumna 'Od kogo'; InPost i DPD: kolumna 'Uwagi').

2. Wyszukiwanie kontrahenta odbywa się:
- w przypadku danych z PayU: kolumna 'Od kogo' równa się polu kod kontrahenta,
- w przypadku danych z InPost: kolumna opisa zawiera wpis 'kupujący: xxxxx', gdzie xxxxx równa się polu kod kontrahenta',
- w przypadku danych z DPD: kontrahent uzgadniany jest po kodzie kontrahenta z Handlu oraz kolumnie "Odbiorca pobrania" z zestawienia DPD.