PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Rozliczanie płatności DOTPAY 1.0'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc (również z podkatalogu Ustawienia) wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hmf
jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu 'Rozlicz pobrania DOTPAY [U](BLOT)'.
Moduł znajduje się w menu Kartoteki -> Raporty, wybieramy w lewym panelu gałąź 'Procedury', a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę modułu.
Wszystkie parametry są opisane stosownym komentarzem.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE HANDEL ERP do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików z podkatalogu ustawienia) !!!

Ponadto aktualizacja programu HMF może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Dodatek wspomaga rozliczanie zaległych płatności z wybranego rejestru płatności.
Uruchomienie dodatku
Dodatek uruchamiany z Kartoteki dokumentów płatności dla zaznaczonych wpłat rzeczywistych.
Spod prawego przycisku myszy wybieramy `Rozlicz pobrania DOTPAY (BLOT)` lub używamy skrótu Alt +1.
Powinno pokazać się okno kontrolne, na którym wybieramy 'Rozliczaj'.
Po rozliczeniu powinna pojawić się lista dokumentów [1] oraz podgląd wydruku [2] ze skróconą informacją o przebiegu operacji.