PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Ręczna zmiana znacznika fiskalizacji dokumentu 'Spis treści
Instalacja dodatku
[INSTALACJA SDD]
Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.
1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku.
2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

Czynność należy powtórzyć na każdym komputerze pracującym z dodatkiem.

[INSTALACJA DODATKU]
Do wykonania jednorazowo

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się jako 'admin' do programu, przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Aktualizacja dodatku
Deinstalacja
Wstęp
Dodatek umożliwia ręczne ustawienie flagi fiskalizacji lub jej zdjęcie.
Uruchomienie dodatku
Aby uruchomić dodatek wystarczy zaznaczyć dokument(y), które mają zostać zafiskalizowane/odfiskalizowane, a następnie wybrać Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Ręczna fiskalizacja (BLOT)'.

Pokaże się wtedy okno z pytaniem, czy dokument(y) ma być oznaczony jako fiskalny czy niefiskalny (rysunek).
Pojawi się okno potwierdzające.
Dokumenty zostaną oznaczone.