PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Ręczna fiskalizacja dokumentu 'Spis treści
Instalacja dodatku

Do wykonania jednorazowo

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hmf
jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się jako 'admin' do programu, przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja

Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Aktualizacja dodatku
Deinstalacja
Wstęp
Dodatek służy do ręcznego zaznaczania lub odznaczania flagi fiskalizacji dokumentu sprzedaży.
Uruchomienie dodatku
Aby uruchomić dodatek należy wybrać odpowiedni dokument z kartoteki Sprzedaż. Następnie wejść w Wydruki i wybrać raport 'Ręczna zmiana flagi fiskalizacji'.

Po wybraniu operacji flaga zostanie ustawiona/zabrana. Zmiany będą widoczne po ponownym otwarciu kartoteki.