PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Przekształcanie zestawów/kompl. w artykuły z recepturami'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc (również z podkatalogu Ustawienia) wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hmf
jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Jeżeli nie nastąpi automatyczny import plików to można to wykonać ręcznie. W tym celu należy wejść w menu Kartoteki->Raporty, w lewym panelu wybrać 'System', w prawym panelu kilkamy prawym guzikiem myszki na pozycji 'Aktualizacja raportów systemowych' i wybieramy 'Wykonaj raport'. W oknie podajemy ścieżkę do folderu w którym umieściliśmy pliki *.sc.
Konfiguracja
Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu/raportu konfiguracyjnego 'Przekształcanie zestawów/kompletów [U](BLOT)'.
Moduł znajduje się w menu `Kartoteki->Raporty`, wybieramy w lewym panelu gałąź 'Procedury' a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę modułu.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Uruchomienie dodatku
Dodatek uruchamiamy z poziomu listy towarów.

Zaznaczamy towary do przekształcenia, klikamy prawy guzik myszki i wybieramy pozycję 'Przekształć zest./kompl. w artykuł z recept (BLOT)'.