PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Prognozowany stan magazynowy 1.0'Spis treści
Instalacja dodatku
Należy zalogować się do firmy jako 'admin' i przejść do "Raporty"->"System" i wywołać "Aktualizacja raportów systemowych".
Pokaże się okno, w którym trzeba podać folder z plikami *.sc (wypakowane z przesłanego pliku).
Konfiguracja
Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE HANDEL ERP do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.

Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc).

Ponadto aktualizacja programu HMF może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek w prosty i szybki sposób pozwala ustalić prognozowany stan magazynowy, który wystąpi po zrealizowaniu zamówień wprowadzonych do systemu.

Do wyliczeń brane są następujące informacje:
- bieżący stan magazynowy,
- suma niezrealizowanych zamówień obcych (ZO/ZMO przyszła sprzedaż/wydanie),
- suma niezrealizowanych zamówień własnych (ZW/ZMW-dostawy w toku).
Uruchomienie dodatku
Dodatek jest uruchamiany kombinacją klawiszy Alt+1 (lub inną skonfigurowaną w systemie) z okna towaru lub z listy towarów.
Do wyliczeń brane są następujące informacje:
- bieżący stan magazynowy,
- suma niezrealizowanych zamówień obcych (ZO/ZMO przyszła sprzedaż/wydanie),
- suma niezrealizowanych zamówień własnych (ZW/ZMW dostawy w toku).

Po zaznaczeniu opcji 'Uwzględnij dokumenty zrealizowane', kolumna 'Do realizacji' zmienia się na 'Ilość' całkowita z pozycji i ukrywana jest kolumna stan (jej wartość w tym kontekście jest bez sensu).

Opis zastosowanego formatowania na oknie
Pobrubione dokumenty to zamówienia własne. Cienkie zamówienia obce.
Na zielono zaznaczone są zmniejszenia i wartości powyżej zera, na czerwono zmniejszenia i wartości poniżej zera. 'Zera' są kolorowane na czerwono.
Dokumenty rozliczone mają numer na żółto.
Podgląd dokumentów
Aby przejść do dokumentu źródłowego, klikamy podwójnie na wierszu w tabeli lub wybierając na oknie 'Pokaż dokument'.