PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Parametry dodatkowe towarów 1.0 'Spis treści
Instalacja dodatku
[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Wyszukiwanie brakujących parametrów
Z kartoteki towarów wybieramy zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Parametry dodatkowe towarów - wyszukiwanie (BLOT)'.
Powinno pokazać się okno:
Okno wyszukuje w bazie towarów pozycje, które nie mają uzupełnione określonych pól.
Po przeszukaniu całej bazy lub zaznaczonych pozycji prezentowana jest lista towarów spełniających kryteria z okna.
Drukowanie
Z kartoteki towarów wybieramy Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Parametry dodatkowe towarów - drukowanie (BLOT)'.
Pojawi się okno:
Funkcja ta prezentuje kluczowe pola w formie wydruku.
Kolumny zestawienia:
- kod towaru,
- nazwa towaru,
- jm,
- katalog tw (pełne rozwinięcie),
- kod CN,
- masa intrastat,
- jednostka uzupełniająca.
Edycja danych
Z kartoteki towarów wybieramy Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Parametry dodatkowe towarów - edycja (BLOT)'.
Powinno pokazać się okno:
Raport ten umożliwia selektywną aktualizacje dużej ilości pozycji towarowych. Po wybraniu 'Aktualizuj pojawi się komunikat potwierdzający zmiany'.