PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Ostatnia cena sprzedaży klienta 2.0'Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
1. Dodatek wymaga włączenia tzw. `Wykonywania procedur`.
Wchodzimy do programu jako `admin`, wybieramy Ustawienia -> Parametry pracy -> Wykonywanie procedur, przestawiamy przełącznik na `TAK` w sekcji `Dla dokumentu sprzedaży`. Zatwierdzamy `OK`.

2. Dodatek wymaga konfiguracji.
Konfiguracja jest ustawiana w momencie uruchomienia dodatku z poziomu dokumentu sprzedaży.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
1. W przypadku jeżeli nie włączymy procedur dla dokumentów sprzedaży, a na oknie użyjemy skrótu Alt + 1 w celu konfiguracji dodatku (lub jego włączenia), to pojawi się komunikat błędu:
2. AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.

UWAGA: Jeżeli była robiona integracja procedur, aktualizację raportów należy przeprowadzić bez wgrywania procedur (pliki proc*.sc).
Procedury należy skopiować z poprzedniej wersji programu.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc).

Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Uruchomienie dodatku
Dodatek uruchamia się w zależności od ustawień użytkownika. Każdy ma możliwość zdefiniowania, czy dodatek ma się uruchamiać i w jakiej konfiguracji.
Jeżeli chcemy "włączyć" dodatek należy w momencie wystawiania dokumentu wybrać na oknie ALT +1 (lub inny skrót zdefiniowany wdrożeniowo).
Zależnie, czy ustawimy się w pozycji, czy na jakimś polu nagłówka to pokazane zostanie tylko pozycja albo cały dokument.
Powinno pokazą się okno historii transakcji.
Tabela zawiera następujące kolumny:
- towar/ dokument,
- j.m./ data sprzedaży,
- ilość,
- cenę netto jednostkową,
- cenę zakupu (cena magazynowa z dokumentów wydań podłączonych do danego rekordu sprzedaży),
- wartość sprzedaży netto,
- uzyskany NARZUT/MARŻA na całej pozycji %
- uzyskany NARZUT/MARŻA na całej pozycji PLN
MARŻA/NARZUT jest konfiguralna w ustawieniach dodatku. Dla każdej pozycji mamy wyliczony NARZUT/MARŻA w PLN i % dla wskazanej ceny i bieżącej średniej ceny magazynowej (wyliczanej z dostaw na bieżącym magazynie).
Następnie na oknie wybieramy 'ustawienia'. Powinno pokazać się okno.
Na oknie ustawiamy parametry oraz wskazujemy jaka historia ma się pokazywać.

Wybierając 'Pokazuj historię POZYCJI automatycznie...' - dodatek będzie pokazywał historię automatycznie (pojawi się okno) po dodaniu pozycji do dokumentu (warunkiem jest włączenie procedur i historia sprzedaży).

Wybierając 'Pokazuj historię DOKUMENTU automatycznie...' - dodatek uruchomi okno z wszystkimi pozycjami dokumentu i wyświetli ich historię.
Przy wystawianiu kolejnych dokumentów z historią sprzedaży na oknie pojawi się przycisk do wybrania ceny oraz opcje trybu edycji.
W dolnej tabeli prezentowane są historyczne sprzedaże towaru dla kontrahenta. Wszystkie wartości są wyrażone w netto.
Liczba wpisów jest ograniczona do okresu czasu i ilości wierszy w tabeli.

Dodatek może z automatu pokazywać okno do pozycji po jej dodaniu i/lub podsumowanie całości dokumentu przed wystawieniem.