PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Odtwierdzenie OR'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\fk
jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek umożliwia odtwierdzenie obrotów rozpoczęcia.
Uruchomienie dodatku
Dodatek uruchamia się z pozycji Raporty -> Definiowanie gałąź System -> Zbiory systemowe, klikamy 2 razy na 'Odtwierdzanie OR (BLOT) i klikamy 'Uruchom'.

Obroty rozpoczęcia zostaną odtwierdzone.