PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Odblokowanie usunięcia konta zerowego'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc (również z podkatalogu Ustawienia) wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\fk
jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek umożliwia odblokowanie usunięcia konta z planu kont, na którym były zapisy, a obecnie jest ono 'zerowe'.
Uruchomienie dodatku
Dodatek należy uruchomić z poziomu zestawień ogólnych.

Klikamy: 'Raporty' Definiowanie -> System ->Zbiory systemowe i otwieramy 'us_konto.sc'

Następnie klikamy 'Uruchom' i podajemy numer konta, jeżeli konto nie ma obecnie obrotów/salda - zostanie usunięte.