PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Nota rozrachunkowa na dokumencie 1.0 'Spis treści
Instalacja dodatku

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm
Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

Pliki z rozszerzeniem *.ini wgrać do katalogu firmy: ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\katalog firmy.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja

Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Dodatek powoduje umieszczenie na dokumencie sprzedaży zestawienia bieżącego stanu należności kontrahenta-płatnika.
Uruchomienie dodatku

Dodatek po instalacji powoduje powstanie na liście dokumentów dodatkowego wzoru wydruku do wyboru.


Aby korzystać z dodatku należy stosować wzór wydruku `Dokument VAT I + nota rozrachunkowa (BLOT)`.
Przykładowy wygląd wydruku faktury z notą.