PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Niezrealizowane pozycje zamówień 1.0'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\HMF

jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE HANDEL ERP do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc).

Ponadto aktualizacja programu HMF może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Uruchomienie dodatku
Dodatek służy do szybkiego sprawdzenia/podglądu jaka ilość towaru z zamówienia pozostała do realizacji.

Dodatek jest uruchamiany z kilku miejsc:
- dla zaznaczonych zamówień obcych,
- dla zaznaczonych zamówień własnych,
- z okna zamówienia obcego,
- z okna zamówienia własnego.

Aby uruchomić dodatek należy spod prawego przycisku myszki wybrać opcję 'Podgląd stanu realizacji zamówienia ZO/ZW (BLOT)' lub użyć skrótu ALT+F3.
Powinno pokazać się okno podglądu stanu realizacji zamówień:
Okno prezentuje jeden lub wiele dokumentów z informacją o postępie realizacji zamówienia.
W rozwinięciu pozycji mamy dostępne informacje o dokumentach realizujących dane zamówienie.