PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Moduł wymuszania zmiany hasła dla FK'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\cnv
jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Dodatek będzie uruchamiał się automatycznie razem z programem.
Konfiguracja
Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek zwiększa bezpieczeństwo kont użytkowników.
Co określony czas (domyślnie 90 dni) każe użytkownikowi zmienić hasło do swojego konta. Dodatkowo hasło nie może być takie samo jak kiedykolwiek wcześniej ustawione.
Bez zmiany hasła, które wygasło nie ma możliwości zalogować się na dane konto.
Działanie dodatku
Po poprawnym skonfigurowaniu dodatek pracuje automatycznie. Jeżeli użytkownik nie zmienił hasła z pomocą dodatku w przeciągu ustalonej ilości dni po wejściu wyświetli się okno.
Użytkownik ma obowiązek wpisać stare hasło, nowe hasło, jego powtórzenie i potwierdzenie operacji. Hasło musi mieć co najmniej 1 znak.