PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Logistyka towarowa zakup i sprzedaż 1.0 'Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny lg_tw.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.
Konfiguracja
1. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego lg_tw.ini znajdującego się w katalogu firmy.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

2. Dodatek wymaga włączenia tzw. `Wykonywania procedur`. Wchodzimy do programu jako `admin`, klikamy `Ustawienia`->`Parametry pracy`->`Wykonywanie procedur`->`Dla dokumentu sprzedaży` i 'Dla dokumentu zakupu', przestawiamy przełącznik na `TAK` znajdujący sie na dole okna programu. Zatwierdzamy `Zapisz`.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.

UWAGA: Jeżeli była robiona integracja procedur, aktualizację raportów należy przeprowadzić bez wgrywania procedur (pliki proc*.sc).
Procedury należy skopiować z poprzedniej wersji programu.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików *.ini) !!!

Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Dodatek umożliwia przypisanie do dokumentów pracówników odpowiadających za pakowanie oraz sprawdzenie asortymentu znajdującego sie na dokumencie.
Za pomocą dodatku możemy również wygenerować zestawienie pracowników przypisanych do zaznaczonych dokumentów.
Dodatek działa z dokumentami zakupu oraz sprzedaży.
Uruchomienie dodatku
1. Uruchomienie dodatku do przypisywania pracowników:

Dodatek można uruchomić dla dokumentów zakupu i sprzedaży.
Dodatek uruchomi się automatycznie po zapisie dokumentu w momencie, gdy w pliku konfiguracyjnym poprawnie ustawimy parametr 'auto' i włączymy procedury.
Po ustawieniu pliku konfiguracyjnego oraz zapisaniu dokumentu pokaże się okno dodatku.

Na otwartym oknie możemy wybrać do 3 pracowników pakujących i 3 pracowników sprawdzających.

Aby uruchomić okno dodatku na utworzonym dokumencie należy na podglądzie dokumentu wcisnąć konfigurację klawiszy `Alt+5`.

Po zakończeniu wyboru pracowników należy wcisnąć klawisz `Zapisz`, po poprawnym zapisie okno zamknie sie automatycznie.
2. Zestawienia pracowników przypisanych do wybranych dokumentów:

Aby wykonać zestawienie należy wybrać:
• `Kartoteki`->`Sprzedaż`->`Zestawienia`->`Wykonaj raport` z otwartego okna wybieramy `Logistyka zestawienie SP (BLOT)` i zatwierdzamy `OK`.
• `Kartoteki`->`Zakup`->`Zestawienia`->`Wykonaj raport` z otwartego okna wybieramy `Logistyka zestawienie ZK (BLOT)` i zatwierdzamy `OK`.

Po wykonaniu w.w czynności uzyskamy zestawienie widoczne poniżej.