PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Korekty bonusowe FORTE 2013'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc (również z podkatalogu Ustawienia) wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hmf
jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako 'admin' do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Aktualizacja dodatku
Deinstalacja
Wstęp

Dodatek umożliwia tworzenie faktur korygujących 'bonusowych' tzn. widniejących w systemie jedynie z wartością ujemną.
Uruchomienie dodatku

Aby utworzyć korektę bonusową, należy wykonać następujące kroki:
- wystawić dokument techniczny zawierający podstawę do korekty (np. FVS),
- skorygować go o oczekiwaną wartość bonusu,
- anulować dokument techniczny używając funkcji uruchamianej z listy dokumentów sprzedaży (Wydruki -> Anulowanie dokumentu (BLOT)),
- wydrukować dokument dodatkowym wzorem wydruku (bez informacji o dokumencie korygowanym).

W efekcie będziemy mieli w systemie jedynie aktywny dokument korygujący, który księguje wartość bonusu.