PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Kontrola należności, komunikat, blokada ...'Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny kspr.ini należy skopiować do katalogu firmy (tam gdzie jest baza).
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.
Konfiguracja
1. Dodatek wymaga włączenia tzw. 'Wykonywania procedur'. Wchodzimy do programu jako 'admin', klikamy Ustawienia -> Parametry pracy -> Wykonywanie procedur, przestawiamy przełącznik na 'TAK' w sekcji 'Dla dokumentu sprzedaży'. Zatwierdzamy 'OK'.

2. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego kspr.ini, który powinien się znajdować w katalogu firmy.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.

UWAGA: Jeżeli była robiona integracja procedur, aktualizację raportów należy przeprowadzić bez wgrywania procedur (pliki proc*.sc). Procedury należy przenieść/skopiować z poprzedniej wersji progrmu
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików *.ini) !!!

Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Deinstalacja
Wstęp
Dodatek służy do poprawy współpracy z klientem.

Zawiera 3 przydatne funkcje:
- automatyczne wyświetlanie rozrachunków z klientem,
- automatyczny monit dotyczący klienta,
- możliwość blokady kontrahenta znacznikiem (domyślnie 'B').
Uruchomienie dodatku
Dodatek jest uruchamiany automatycznie w momencie wystawiania dokumentu sprzedaży (warunkiem jest włączenie procedur - patrz konfiguracja dodatku).

Okno z należnościami pojawi się jeżeli kontrahent nie został zablokowany.
Jeżeli klient jest 'zablokowany' (ma ustawiony znacznik 'zablokowany') nie można wystawić dokumentu.
Monit kontrahenta
Jeżeli kontrahent ma w notatce wpisane jakieś dane, to zostaną one wyświetlone w momencie użycia go na dokumencie.
Czy komunikat ma się pojawić jest konfigurowalne w pliku kspr.ini sekcja:
#Czy notatka kontrahenta ma być wyświetlana jako komunikat kontrahenta, włącz/wyłącz (1/0)
notka=1
Blokada transakcji
Jeżeli klient ma ustawiony znacznik blokady, konfigurowalne w pliku kspr.ini sekcja:
#Znacznik oznaczający blokadę kontrahenta (dla KH od 65=A, 66=B, ... ) ustawiając dużą wartość liczbową np. 500 wyłączamy
znacznik=66
to w momencie wystawienia faktury pojawi się komunikat.