PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Konektor, integrator z systemem ShopGold 2.0 'Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

[INSTALACJA SDD]
Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.
1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku.
2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego `Uruchom jako administrator`.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

Czynność należy powtórzyć na każdym komputerze pracującym z dodatkiem.

[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Należy przekopiować pliki sgold.ini oraz sgoldg.ini do katalogu firmy.
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.

4. [PLIKI *.PHP]
Modyfikacja skryptów – sklep internetowy SHOPGOLD
System SHOPGOLD również wymaga modyfikacji w celu poprawnej komunikacji.
Należy wysłać na serwer poprzez FTP poniższe moduły i umieścić w katalogu .../zarzadzanie/import_danych
exportorders.php
sgold.php
importtw.php

Plik należy wysłać przy pomocy dowolnego narzędzie/klient FTP.
Dodatek jest gotowy do pracy.
Konfiguracja
1. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego sgold.ini znajdującego się w katalogu firmy.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

2. Dodatek wymaga włączenia tzw. `Wykonywania procedur`. Wchodzimy do programu jako `admin`, klikamy Ustawienia -> Dane firmy -> Parametry -> Wykonywanie procedur.
Przestawiamy przełącznik na `TAK` w sekcji OnTimer. Zatwierdzamy `OK`.
Konfiguracja wybranych sekcji z pliku *.ini
1. Towar zastępczy.
Sekcja:
#//Kod towaru wprowadzony przy braku towaru w momencie importu zamówienia.
sgold_twzast=TOWAR ZASTĘPCZY - SGOLD

W Symfonii należy zdefiniować dodatkowy towar o kodzie zastępczym, który będzie użyty na zaimportowanych zamówieniach w przypadkach jeżeli konektor nie znajdzie towaru.
dla poniższego przykładu: sgold_twzast=ZASTĘPCZY
2. Kody towarów jako opłaty.

Sekcje:
#//Kod towaru używany jako opłata pobraniowa - zalecany indeks typu `usługa`
sgold_oplatapobranie=OPŁATA ZA POBRANIE

#//Kod towaru używany jako opłata za przesyłkę - zalecany indeks typu `usługa`
sgold_oplataprzesylka=OPŁATA ZA PRZESYŁKĘ

Należy zdefiniować w Symfonii dodatkowe kody towarów typu usługa dla dodatkowych opłat. Kody uzupełnić w pliku konfiguracyjnym.
Dla przykładu z rysunku: sgold_oplataprzesylka=PRZESYŁKA
3. Formy płatności

Sekcje:
# Forma platnosci BANK->przedpłata
forma_bank_przedplata=Przelew Bankowy,pay

# Forma platnosci BANK->pobranie
forma_bank_pobranie=Pobranie - w Przesyłka Kurierska

# Forma platnosci KASA->gotówka
forma_kasa_gotowka=Gotówka Przy Odbiorze Osobistym

Dla każdej płatności w Symfonii należy przypisać odpowiednią płatność z ShopGold.
Przywrócenie standardowych procedur
Przywrócenie standardowych procedur oznacza koniec możliwości korzystania z dodatku.

Aby przywrócić standardowe procedury (będąc zalogowanym jako 'admin'), przechodzimy do Kartoteki -> Raporty -> Procedury. Po prawej stronie odszukujemy raport Procedury wywoływane z okien.
Otwieramy raport, wybieramy 'Edytuj' i usuwamy całą linię zaczynającą się od #include (zaznaczone na niebiesko). Raport zapisujemy.

Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
1. Import zamówienia odbywa się automatycznie, tzn. bez możliwości poprawienia danych przy imporcie. Dlatego w przypadku niezgodności/braku danych program działa automatycznie.
W przypadku braku klienta jest on dodawany do kartoteki. W przypadku braku towaru jest używany towar zastępczy.

2. AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.

UWAGA: Jeżeli była robiona integracja procedur, aktualizację raportów należy przeprowadzić bez wgrywania procedur (pliki proc*.sc).
Procedury należy skopiować z poprzedniej wersji programu.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików *.ini) !!!

Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja może być również wymagana po aktualizacji wersji sklepu Shopgold.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek wprowadza możliwość komunikacji Symfonii Handel z systemem ShopGold.
Dodaje nowe funkcje, które umożliwiają eksport asortymentu na www i zwrotnie import zamówień do programu Symfonia Handel.
Ustawienia
Ustawienia towarów dostępne są pod prawym przyciskiem myszy w "Kartotece towary" wybierając `SHOPGOLD - ustawienia towaru (BLOT)` (lub wybierając ALT+1 na towarze).
Powinno pokazać się okno z ustawieniami.
Na oknie należy wypełnić dane i przypisać obrazek do towaru.
Status określa, czy dane towaru mają być wysyłane do sklepu zgodnie z oznaczeniem Aktywny lub Nieaktywny.
Użycie znacznika "Zachowaj ustawienia" zapamiętuje wprowadzone dane do wysyłki do Shopgold. Brak znacznika pozwoli zapisać zmiany wyłącznie do widoku w Symfonii Handel.
Dodatkowe obrazy umożliwią dołączenie innych obrazów i wysłanie ich do sklepu. Należy pamiętać, aby przed użyciem obrazów zostały one zapisane w folderze ...ŚCIEŻKA_DO_KATALOGU FIRMY...\sgold\obrazy.
Katalog przechowywania obrazów należy również "podać" w pliku konfiguracyjnym sgold.ini sekcja:
#//podkatalog obrazów
sgold_images_subdir=images
Zbiorcze ustawienia towarów
Dodatek wymaga, aby przed wysłaniem danych z kartoteki, każdy towar miał zapisane ustawienia towarów.
Ręczne wybieranie i ustawianie może być pracochłonne.
Jeżeli zależy nam na szybkim ustawieniu podstawowych informacji o towarach dla Shopgold (nazwa towaru, status na Aktywny, kategoria), zaznaczamy interesujące nas towary i wybieramy Zestawienia -> Wykonaj raport -> `SHOPGOLD - zbiorcze ustawienia towarów (BLOT)`.
Operacja zostanie podsumowana stosownym komunikatem.
Weryfikacja kartotek
W celu weryfikacji, które towary zostały zsynchronizowane lub jaki posiadają status, należy w kartotece towarów wybrać Zestawienia -> Wykonaj raport -> `SHOPGOLD - towary zsynchronizowane (BLOT)`.
Powinno pokazać się okno.
Wybierając `Wszystkie` otrzymamy listę towarów, które mają zapisane ustawienia (Aktywne lub Nieaktywne).
Zaznaczając `Aktywne` pojawi się lista z towarami, które mają status aktywne. Podobnie będzie po wybraniu `Nieaktywne`.
Eksport danych do e-sklepu
Eksport jest wykonywany dla zaznaczonych towarów, spod prawego przycisku myszy poleceniem `SHOPGOLD - wyślij kartoteki (BLOT)` .
W trakcie eksportu są wysyłane dane towarów oraz obrazki dołączone do towarów
W przypadku, gdy obrazki były już wysyłane nie są wysyłane ponownie. Aby wymusić ponowne wysłanie obrazków należy w polu dodatkowym Towaru zmienić wartość pola skonfigurowanego w sgold.ini na `tak`.
Po kliknięciu `Wykonaj` zostanie rozpoczęty eksport.
Skrócony eksport
Dodatek umożliwia również skrócony eksport danych. Eksportowana jest tylko cena towaru i stan magazynowy.
Z kartoteki towarów wybieramy Zestawienia -> Wykonaj raport -> `SHOPGOLD - eksport stanów i cen (BLOT)`.
Powinno pojawić się okno potwierdzające:
Aby skrócony eksport się wykonał klikamy na odpowiednią opcję.
Wczytywanie danych z e-sklepu
Funkcja jest dostępna w "Kartotece bufora Sprzedaży" pod prawym przyciskiem myszy `SHOPGOLD - pobierz zamówienia (BLOT)`

Po wybraniu polecenia pojawi się okno z informacją o numerze ostatniego zamówienia pobranego ze sklepu (numer w SHOPGOLD).
Zmiana tego numeru umożliwia ponowne wczytanie wcześniejszego zamówienia.
Po wczytaniu danych pojawią się zamówienia do realizacji w Symfonii Handel.