PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Konektor / integrator z systemem OscGold 'Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. 'procedur' wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc (również z podkatalogu Ustawienia) wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hmf
jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako 'admin' do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Dodatek wymaga włączenia tzw. 'Wykonywania procedur'. Wchodzimy do programu jako 'admin', klikamy 'Kartoteki'->'Ustawienia'->'Dane firmy'->'Adres firmy' i wybieramy po prawej stronie 'Parametry '->'Wykonywanie procedur', przestawiamy przełącznik na 'TAK' w sekcji "Dla towaru". Zatwierdzamy 'OK'.


Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu/raportu konfiguracyjnego 'Integracja OSCGOLD [U](BLOT)'
Moduł znajduje się w menu 'Kartoteki->Raporty', wybieramy w lewym panelu gałąź 'Konektor OSCGOLD 2.0' a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę modułu.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.
Aktualizacja dodatku
Deinstalacja
Wstęp
Dodatek wprowadza możliwość INTEGRACJI ze sklepem internetowym:
- OscGold
- OsCommerce,
- lub innym rozwiązaniem stworzonym na bazie OsCommerce.

Obejmuje ona dwa elementy: eksport asortymentu oraz import zamówień.
Eksport asortymentu

Asortyment może być przenoszony do OscGold w 2 trybach:
- pełnym,
- skróconym.

Pełny asortyment umożliwia wprowadzanie danych tylko w Handel i eksportowania ich do e-sklepu. System został wyposażony o dodatkowe okno, gdzie uzupełniamy 'ustawienia internetowe'.

Natomiast skrócony tryb powoduje aktualizację jedynie ceny towaru i jego stanu handlowego.

Eksport odbywa się ręcznie dla zaznaczonych towarów przy pomocy opcji 'Eksportuj' lub automatycznie. Eksport 'automatyczny' odbywa się co godzinę lub przy zamykaniu firmy.

Uwagi:
- w łączniku można przyjąć inne nazewnictwo towarów na potrzeby prezentacji w e-sklepie,
- aktywność towaru może zależeć od stanu handlowego lub być niezależna,
- możemy przenosić RODZAJ towaru jako PRODUCENTA oraz KATALOG jako KATEGORIE,
- możemy uzupełniać pola META,
- możemy dołączyć do towaru kilka zdjęć,
- w opisie możemy używać formatujących znaczników HTML (pogrubienie, wstawianie obrazków, pochylenia itp.).
Import zamówień

Zwrotnie do systemu są wczytywane zamówienia składane w sklepie oraz dane kontrahentów. W przypadku, gdy klient nie istnieje jest automatycznie zakładany.

Import odbywa się po użyciu opcji 'Wczytaj zamówienia'.

W momencie importu sprawdzane są kody/nazwy wczytywanych pozycji. Uzgodnienia odbywają się wg kodów lub nazw (wg parametru sterującego).

W przypadku kosztów wysyłki są one umieszczane na zamówieniu jako dodatkowa pozycja.
W przypadku kosztów pobrania są one również umieszczane na zamówieniu jako dodatkowa pozycja.