PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Konektor integracja z systemem Shoper, Clickshop, Sklepicom 2.0'Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

[INSTALACJA SDD]
Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.
1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku.
2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny ksho01.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.
Konfiguracja
1. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego kshoXX.ini (w miejsce XX należy wpisać numer kolejnego sklepu w formacie NN czyli: 01, 02, 03, ...) znajdującego się w katalogu firmy.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

2. Dodatek wymaga włączenia tzw. `Wykonywania procedur`. Wchodzimy do programu jako `admin`, klikamy `Ustawienia`->`Parametry pracy`->`Wykonywanie procedur`, przestawiamy przełącznik na `TAK` w sekcji 'OnTimer' oraz w sekcji 'Dla towaru' Zatwierdzamy `Zapisz`.3. Dla każdego sklepu należy skonfigurować pole dodatkowe wchodząc w "Ustawienia"->"Nazwy pól"->"Towary" i zaznaczyć pole oraz wpisując w nazwie pola np.: "Id produktu (sklep 1)".
Pole to należy wskazań w pliku konfiguracyjny kshoXX.ini w sekcji: #pole dodatkowe, gdzie przechowywany jest id produktu
4. W kartotece towarów należy utworzyć towar o kodzie towaru zastępczego, który będzie używany przy imporcie zamówień, jeżeli nie zostanie znaleziony towar.
Kod tego towaru należy wpisać w pliku konfiguracyjnym kshoXX.ini w sekcji:
#kod towaru zastępczego - należy utworzyć towar o tym kodzie (ustawiany jest, gdy nie zostanie znaleziony towar)
kod_zastepczy=ZASTĘPCZY
5. W kartotece towarów należy utworzyć towary z kodami metod dostaw ze sklepu, które będą używane przy imporcie zamówień.
Kody należy wpisać w pliku konfiguracyjnym kshoXX.ini w sekcji:

#mapa id metody dostawy ze sklepu->kod towaru odpowiadający tej metodzie w Symfonii
dostawa=2:Poczta Polska,7:Kurier DPD,1:odbiór osobisty

z przypisaniem odpowiedniego ID ze sklepu shoper (z rysunku: ID '2' dla 'Poczta Polska').
6. Konfiguracja płatności:

Sekcje:

#powiązanie: identyfikator płatności na sklepie=forma płatności w Symfonii.
#ID można znaleźć w panelu administracyjnym sklepu
formapl=

#podobnie jak parametr wyżej - na podstawie identyfikatora na sklepie ustawiany jest
#rejestr płatności
rejestrpl=

ID szukamy w Shoper -> panel administracyjny KONFIGURACJA -> Sprzedaż & Dostawy -> zakładka Płatności (opis wg widoku NOWEGO MENU).
Po poświetleniu formy płatności (przesunięcie kursora na nazwę) w lewym dolnym rogu możemy odczytać id.
Formę płatności i rejestr najszybciej powiążemy przy wystawianiu dokumentów sprzedaży.

Na przykładzie: forma płatności -> gotówka; rejestr -> KASA
Czyli dla przeprowadzonego przykładu będzie się to prezentowało w następujący sposób:

#powiązanie: identyfikator płatności na sklepie=forma płatności w Symfonii.
#ID można znaleźć w panelu administracyjnym sklepu
formapl=1:gotówka

#podobnie jak parametr wyżej - na podstawie identyfikatora na sklepie ustawiany jest
#rejestr płatności
rejestrpl=1:KASA

Konfigurację należy przypisać dla każdej płatności używanej w Shoper.
Poniżej przykład zaimportowanego zamówienia z parametrami zdefinowanymi powyżej.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
1. Licencja sklepu Shoper (pakiet) musi posiadać dostęp do API. Bez tego integracja Symfonii Handel ze sklepem nie będzie możliwa.
2. W Symfonii obsługiwany jest towar typu artykuł.
3. Należy zwrócić uwagę również na jednostkę miary (np. w shoper jedn. 'szt' występuje z kropką na końcu i taką samą jednostkę należy przypisać w Symfonii).

4. AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.

UWAGA: Jeżeli była robiona integracja procedur, aktualizację raportów należy przeprowadzić bez wgrywania procedur (pliki proc*.sc).
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (*.ini) !!!

Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja może być również wymagana po aktualizacji wersji sklepu Shoper.
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Dodatek umożliwia aktualizację stanów magazynowych i cen produktów na sklepie oraz import zamówień. Dodatkowo integracja może niezależnie dotyczyć kilku sklepów (opcja Multistore).
Mamy również możliwość wystawiania nowego towaru bezpośrednio z Handlu. Towar zawiera tylko podstawowe informacje (kod artykułu, nazwa, jednostka miary, stawka VAT, cena, stan magazynowy).

Eksport i import może się uruchamiać automatycznie lub ręcznie.
Uruchomienie dodatku
Dodatek uruchamia się automatycznie (zgodnie z konfiguracją w pliku ksho*.ini). Poniżej zostało opisane ręczne uruchomienie dodatku.

Uruchomienie - Kartoteka towarów
Z kartoteki towarów mamy dostępne w menu spod prawego przycisku myszy:
- Warianty towaru w e-sklepie (BLOT) lub Alt+2,
- Utwórz towary w Shoper (BLOT),
- Powiązania towaru z e-sklepem (BLOT) lub Alt+3.
Powiązania towaru
Funkcja umożliwia powiązanie towarów z Handlu z towarami w e-sklepie.
Funkcja dostępna z poziomu kartoteki towarów, spod prawego przycisku myszy dla zaznaczonego towaru -> 'Powiązania towaru z e-sklepem (BLOT)' lub skrótem Alt+3.


Przycisk 'Odśwież' pozwala na uzupełnienie listy towarów znajdujących się w sklepie.
Po wkliknięciu się w pole ID na sklepie, mamy możliwość podejrzenia towarów na sklepie i ich powiązanie.
Warianty towaru
Okno uruchamiane z kartoteki towarów, po zaznaczeniu towarów, spod prawego przycisku myszy raportem 'Warianty towaru w e-sklepie (BLOT)' lub skrótem klawiszowym Alt+2


Na oknie wybieramy 'Dodaj'.

Powinno pokazać się puste okno Towary na sklepie, aby uzupełnić listę wybieramy 'Odśwież'.

Po ustawieniu wariantów dodatek podczas eksportu zmieni stan i/lub cenę powiązanych wariantów lub produktów na taką, jaką posiada wybrany towar.

Tworzenie towaru
Opcja pozwala utworzyć towar na podstawie towaru w Handlu.
Z karoteki towarów, spod prawego przycisku myszy, dla wybranego towaru, wybieramy 'Utwórz towary w Shoper (BLOT)'.
Po wybraniu TAK, zaznaczony towar zostanie wysłany do sklepu.

Towar zawiera tylko podstawowe informacje:
- kod artykułu,
- nazwa,
- jednostka miary,
- stawka VAT,
- cena,
- stan magazynowy.
Aktualizacja stanów i cen
Aby wykonać szybką aktualizację tylko stanów i cen w sklepie Shoper, w kartotece towarów wybieramy Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Aktualizuj stany i ceny (BLOT)'
Po wybraniu sposobu eksportu, zostaną wyeksportowane artykuły i komplety, które mają ustawione ID w polu dodatkowym.
Dla opcji 'wszystkie...' aktualizuje przypisania do prostych i do wariantowych.
Towary synchronizowane
Opcja dostępna z kartoteki towarów Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Towary synchronizowane do SHOPER (BLOT)'.
Po wykonaniu raportu wyświetli się lista towarów zsynchronizowanych.
Z tej samej lokalizacji możemy również uruchomić jeszcze jeden raport 'Shoper - indeksuj ini z pól dod.(BLOT)'.
Jest to funkcja dodatkowa - administracyjna. Funkcja przepisuje wartości ID SHOPER z pól dodatkowych do pliku pomocniczego ini - to podnosi wydajność całego przetwarzania.
Jest potrzebna w momencie, gdy dodatek jest uruchomiony, a nie zostały uruchomione od razu procedury towarów (to jest wymagane) lub w momencie, gdy klient użytkuje dodatek w starszej wersji, a teraz wgrywa aktualizację.
Uruchomienie - Import zamówień
Aby uruchomić ręczny import zamówień należy przejść do "Bufora sprzedaży", a następnie z menu podręcznego wybrać "Importuj zamówienia z Shoper (BLOT)".
Pojawi się okno, na którym jest informacja, z którego sklepu będą importowane zamówienia oraz id ostatniego zamówienia. Import rozpoczynamy kliknięciem na przycisk "OK".
Uzgadnianie towarów Handel-Shoper
Z poziomu zamówienia obcego za pomocą skrótu Alt+2 możemy uzgadniać towary w sposób uproszczony.
Ustawiamy się na pozycji i klikamy Alt+2. Pokaże się okno i możemy odnaleźć towar w handel i towar w shoper.
Nieważne czy prosty czy wariant magazynowy. Jeżeli prosty to uzgodni jak prosty, a jeżeli to wariant to uzgodni wariantowo.