PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Konektor integracja z systemem Shoper, Clickshop, Sklepicom 1.0'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do wspólnego podkatalogu np. c:\temp. Należy skopiować również plik/i z podkatalogu 'ustawienia'.

2. Następnie należy się zalogować się do firmy jako użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi.

3. Otwieramy z menu 'Kartoteki' pozycję 'Raporty' i zaznaczamy 'System'. Następnie klikamy na pozycji 'Aktualizacja raportów systemowych' PRAWY przycisk myszki i lewym wybieramy opcję 'Wykonaj raport...'
Podajemy ścieżkę do katalogu z plikami sc i potwierdzamy.
Konfiguracja
Konfigurację łącznika należy przeprowadzić przez edycję modułów konfiguracyjnych.

Dostępne są one z poziomu okna menu Kartoteki -> Raporty gałąź Procedury.

W prawym panelu znajduje się moduł 'Konektor shoper - sklep 1 [U] (BLOT)'

Moduł konfiguracyjny posiada szereg parametrów opisanych w komentarzach.

Należy otworzyć moduł (dwuklik), edytować go i po zmianie zapisać.
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Dodatek umożliwia import zamówień z e-sklepów na platformie Shoper.pl. Integracja może niezależnie dotyczyć kilku sklepów (opcja Multistore).
Import zamówień
Dodatek jest uruchamiany z poziomu listy zamówień obcych. Klikamy na 'Wydruki' i z listy wybieramy 'Wczytaj ręcznie zamówienia z Shoper (BLOT)'.

Po kliknięciu OK pokaże się okno ręcznego importu, kolejno, dla każdego ze sklepów. Na oknie możemy zmienić zakres ostatnio wczytywanych dokumentów - posługujemy się numerami kolejnymi zamówień.
Kontrahenci
Dodatek wczytując zamówienia uzgadnia firmy po numerze NIP (bez kresek) a nabywców incydentalnych (DETAL) umieszcza jedynie na dokumencie (bez zakładania indeksu).

W przypadku innego adresu dostawy:
- dla firm tworzony jest dodatkowy adres i używany jest na zakładce 'Odbiorca',
- dla DETAL każda zakładka zawiera inny adres.
Towary
Dodatek wczytując zamówienia uzgadnia towary w następującej kolejności:
- po numerze ID towaru z shoper,
- po kodzie towaru z shoper,
- w pozostałych przypadkach używany jest indeks zastępczy.

Pozostałe dane z zamówienia: ilość, cena, nazwa/opis są zaczytywane z shoper i umieszczane na dokumencie.
Dokument zamówienia
Dokument jest wystawiany w skonfigurowanej dacie.
Wypełniane są dane:
- data,
- nabywca/odbiorca,
- forma płatności,
- opis,
- notatka dokumentu,
- pozycje dokumentu z dodatkową pozycją na koszt dostawy.