PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Konektor, integracja z systemem Magento 'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Wgrać na serwer ze sklepem internetowym pliki import.php oraz config.php.

4. Plik konfiguracyjny imma.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.
Konfiguracja
1. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego imma.ini znajdującego się w katalogu firmy.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

2. Jest możliwość importu z kilku sklepów (opcja multistore). W tym celu należy w katalogu firmy na podstawie pliku IMMA.INI z archiwum dodatku utworzyć IMMA01.INI, IMMA02.INI, itd. każdy odpowiadający kolejnemu sklepowi.

3. Ostatnim krokiem konfiguracji jest ustawienie danych w skrypcie PHP. W tym celu należy otworzyć plik config.php i ustawić odpowiednie dane połączenia MySQL (dane te można uzyskać od administratora sklepu).
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek służy do importu zamówień ze sklepu internetowego MAGENTO. Po odpowiednim skonfigurowaniu dodatku (patrz. sekcja Konfiguracja) jest możliwość wczytania do bufora ostatnich zamówień i wystawienie takiego dokumentu.
Dodatkowo możliwa jest integracja z kilkoma sklepami. Podczas wczytywania dodatek "odpytuje" wszystkie skonfigurowane sklepy (w zależności od ilości plików immaNN.ini w katalogu firmy, gdzie NN to numer kolejny sklepu). W opisie dodatkowo jest zapisywana informacja, z którego sklepu dany dokument pochodzi.
Uzgadnianie towarów
Bardzo ważnym elementem jest uzgodnienie towarów. Aby dodatek wprowadził na dokument poprawne pozycje należy utworzyć odpowiednio listę kodów SKU towarów na sklepie z odpowiadającymi im kodami towarów w Symfonii.

Aby tego dokonać należy utworzyć specjalnego kontrahenta o kodzie zdefiniowanym w parametrze "imma_kh_uzg" w pliku konfiguracyjnym (domyślnie jest to "IMPORT MAGENTO"). Po utworzeniu należy otworzyć listę kodów obcych (na oknie kontrahenta Informacje->Kody obce) i uzupełnić listę. Jako Kod obcy towaru należy wpisać numer SKU ze sklepu internetowego, a w liście rozwijanej Kod wybrać odpowiadający mu towar z Symfonii.
Jeżeli dodatek nie znajdzie w liście odpowiednika dla danego numeru SKU wybierze towar zastępczy (towar o kodzie zdefiniowanym w parametrze imma_tw_zastepczy, domyślnie "ZASTĘPCZY"), a w opisie wpisze nazwę ze sklepu.
Import danych
Aby zaimportować dokumenty wystarczy przejść do kartoteki sprzedaży, wybrać przycisk `Bufor` znajdujący się na dole ekranu, kliknąć prawym przyciskiem myszy na listę dokumentów i w menu kontekstowym wybrać pozycję `Import z Magento (BLOT)`. Dodatek wyświetli okno z pytaniem o zakres importu. W wersji PRO okno nie występuje, gdyż każdy sklep ma inny numer ostatniego zamówienia. Można go zmienić w pliku konfiguracyjnym.
Po zaimportowaniu dodatek wyświetli listę dokumentów oraz zapamięta numer ostatniego zamówienia dla danego sklepu.
W opisie dokumentów znajdzie się numer zamówienia oraz nazwa sklepu, z którego zostało zaimportowane.