PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Konektor / integracja z ECOD (INVRPT,SLSRPT) 'Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

[INSTALACJA SDD]
Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.
1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku.
2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

Czynność należy powtórzyć na każdym komputerze pracującym z dodatkiem.

[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny ecod1. ini należy skopiowac do katalogu z bazą firmy.
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.
Konfiguracja
1. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego ecod1.ini który powinien znajdować się w katalogu firmy.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

2. Po prawidłowej konfiguracji dodatek wymaga włączenia tzw. `Wykonywania procedur`.
Wchodzimy do programu jako `admin`, klikamy Ustawienia -> Parametry pracy -> Wykonywanie procedur , przestawiamy przełącznik na `TAK` w sekcji 'OnTimer'. Zatwierdzamy.
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Dodatek wprowadza do systemu funkcjonalność:
- wysyłanie danych
Działanie dodatku
Wysyłanie danych:

Po poprawnym skonfigurowaniu i uruchomieniu konektora, praca z nim sprowadza się do wykonywania cyklicznie operacji eksportu danych.

Eksport ręczny można wykonać z kartoteki dokumentów sprzedaży spod prawego przycisku myszy.
Mamy do wyboru dwie opcje:
- 'Generuj raport - za okres (BLOT)' - np. ostatni miesiąc;
- 'Generuj raport - codzienny (BLOT)' - z ostatnich 2 tygodni.

Powinno pokazać się okno do wskazania ścieżki.
Ponadto po wybraniu opcji 'Generuj raport - za okres (BLOT)' pokaże się okno, gdzie należy określić datę okresu eksportu.
Ponadto w przypadku, kiedy kończymy pracę z programem, a danego dnia nie został wysłany eksport do ECOD, program spyta czy wygenerować dane podczas zamykania firmy.
Przykładowe pliki
Specyfikacja SLSRPT
Specyfikacja INVRPT