PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Konektor do Presta Shop OFF LINE 1.0'Spis treści
Instalacja dodatku
[INSTALACJA SDD]
Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.
1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku.
2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.Ostatnimi czynnościami niezbędnymi do poprawnego działania dodatku są: konfiguracja, wgranie skryptu php

1. Najpierw należy otworzyć plik ipo.php i w linijkach:

define('__USER__','blot');
define('__PWD__','Bl0t123');

zamiast blot i Bl0t123 wpisać odpowiednio swój login i hasło, którym będziemy się logować do skryptu.

2. Po modyfikacji i zapisaniu wystarczy wysłać plik na serwer ze sklepem PrestaShop 1.5 do folderu głównego sklepu.
Konfiguracja
Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego IPO.INI znajdującego się w katalogu firmy. Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek posiada 2 główne funkcje:

1. Eksport stanów magazynowych i/lub cen (w zależności od ustawień w pliku konfiguracyjnym) do pliku CSV.
Plik ten można wysłać używając formularza na stronie http://ADRES_TWOJEGO_SKLEPU/ipo.php. Skrypt zaktualizuje wybrane towary.

2. Import zamówień. Korzystając z linku z pkt-u 1 można także wygenerować plik z nowymi zamówieniami, a następnie wczytać go z użyciem dodatku w Symfonii.
Eksport stanów magazynowych i/lub cen
Aby wyeksportować stany magazynowe i/lub ceny należy w kartotece towarów zaznaczyć wybrane pozycje i kliknąć w Operacje -> Wykonaj raport -> Eksport towaru PrestaShop (BLOT).
W oknie dodatku należy wybrać plik, gdzie zostaną zapisane dane, cenę oraz modyfikator % ceny. Ostatni parametr zwiększa lub zmniejsza procentowo eksportowaną cenę.

Przykładowo: po wpisaniu liczby 50, cena każdego produktu będzie wyeksportowana powiększona o 50%. Gdy wprowadzimy tam wartość -50 ceny będą o połowę niższe.

Po wygenerowaniu pliku należy wczytać go z użyciem formularza znajdującego się na stronie http://ADRES_TWOJEJ_STRONY/ipo.php w dziale 'Import towarów'. Skrypt zaktualizuje wybrane towary.
Import zamówień
Korzystając z linku do formularza (jak wyżej) można także wygenerować plik z nowymi zamówieniami. Należy wtedy skorzystać z formularza "Eksport zamówień". Skrypt zapamiętuje ID ostatniego zamówienia. Jeżeli z jakiegoś względu jest potrzeba eksportu starszych zamówień należy zmodyfikować pole "Ostatni ID".
Po kliknięciu na "Generuj" skrypt pozwoli zapisać plik z nowymi zamówieniami.

Aby wczytać taki plik należy na kartotece zamówień obcych skorzystać z Zestawienia -> Wykonaj raport -> Import zamówień PrestaShop (BLOT). W okienku po wybraniu wcześniej zapisanego pliku i potwierdzeniu przyciskiem OK dodatek utworzy nowe zamówienia obce.

W przypadku, gdy nie ma nowych zamówień wyświetli stosowną informację.