PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Konektor do Gekosale 2.x (Multistore)'Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

[INSTALACJA SDD]
Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.
1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku.
2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

Czynność należy powtórzyć na każdym komputerze pracującym z dodatkiem.

[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny geko00.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.

4. Czynności związane z serwerem hostingowym e-sklepu.
Plik geko.php należy wgrać do katalogu głównego sklepu GekoSale. Można to zrobić np. dowolnym programem do komunikacji przez FTP.
Konfiguracja
1. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego geko00.ini, który powinien się znajdować w katalogu firmy.
Wszystkie parametry są w nim opisane stosownym komentarzem.

2. Można założyć kilka sklepów i połączyć je z programem handel w trybie 'multistore'. Polega to na komunikacji jednego programu do kilku sklepów internetowych.
W tym modelu każdy sklep wymaga stworzenia pliku ini z kolejnym numerem (geko01.ini, geko02.ini, itd.). Każdy z plików należy osobno skonfigurować.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek umożliwia integrację programu Symfonia Handel ze sklepem internetowym GekoSale.

Dodatek umożliwia:
- eksport danych do sklepu (stanów magazynowych, cen towarów),
- import zamówień (dane kontrahentów, zakładanie nowych towarów, automatyzacja komunikacji).
Uruchomienie
Dodatek składa się dwóch części - automatycznego lub ręcznego importu zamówień oraz eksportu stanów magazynowych i cen do sklepu.
Automatyczną integrację należy skonfigurować w pliku INI (patrz: 'Konfiguracja dodatku').

Aby ręcznie wykonać eksport należy zaznaczyć wybrane towary, a następnie wykonać raport 'Eksport cen i stanów do GekoSale (BLOT)'. Dodatek wyświetli podsumowanie operacji.
Natomiast dla importu zamówień analogicznie należy przejść do kartoteki sprzedaży, a następnie wykonać raport 'Import zamówień z GekoSale (BLOT)'. Jeżeli kontrahent lub towar nie istnieje zostanie utworzony (chyba, że inaczej zostanie skonfigurowany w pliku INI)
Zamówienia będą dostępne w buforze w formie zamówienia obcego.
Opcja Multistore
Dodatkową funkcją, jaką posiada dodatek jest opcja Multistore. Umożliwia ona integrację wielu sklepów z programem Symfonia Handel.

Jeżeli w katalogu firmy jest więcej niż 1 plików geko**.ini (nazwanych geko01.ini, geko02.ini, ...) to podczas ręcznego eksportu/importu dodatek zapyta się, do którego sklepu wysłać/pobrać dane.
W przypadku autoeksportu sklepy są uwzględniane przy integracji według ustawień w tych plikach.