PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Konektor cStore 1.0'Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. 'procedur' wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

[INSTALACJA SDD]
Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.
1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku.
2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

Czynność należy powtórzyć na każdym komputerze pracującym z dodatkiem.

[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny ekcs.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.
Konfiguracja
1. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego ekcs.ini znajdującego się w katalogu firmy.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

2. Dodatek wymaga włączenia tzw. 'Wykonywania procedur'. Wchodzimy do programu jako 'admin', klikamy Ustawienia -> Parametry pracy -> Wykonywanie procedur, przestawiamy przełącznik na 'TAK' w sekcji OnTimer. Zatwierdzamy.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek integruje oprogramowanie cStore z Symfonią Handel w zakresie eksportu danych asortymentowych i importu zamówień obcych.
Opis funkcjonalny - eksport danych
Eksport jest wykonywany cyklicznie/automatycznie (ustawialne parametry w jakich godzinach np. 9:00,11:00,15:00).
Eksport uruchamia się, gdy jest włączony program na określonym stanowisku i/lub loginie użytkownika (ustawiane w konfiguracji).

Wysyłane są następujące dane towarowe:
- indeks/kod produktu,
- cena podstawowa (wybrany cennik A,B,C lub D) brutto i netto,
- stan magazynowy (handlowy: magazynowy pomniejszony o rezerwacje).

Dane są umieszczane w pliku XML i są automatycznie wysyłane na FTP.
Każdy towar, który ma być synchronizowany Handel->cStore musi mieć w wybranym polu dodatkowym (uzupełniony w pliku konfiguracyjnym sekcja:

# pole dodatkowe w którym ustawiana jest flaga SYNCHRONIZUJ
pole_tw_syn=poledod1

wpisane znacznik 'SYNCHRONIZUJ'.
Opis funkcjonalny - import zamówień
Cyklicznie/automatycznie (np. co 15-30 minut - ustawienia konfiguracji) są pobieranie dane zamówień złożonych w e-sklepie.
Import polega na sprawdzeniu na FTP, czy występują pliki z zamówieniami.
Wszystkie zamówienia są w jednym pliku XML, który jest zaczytywany w formie dokumentów ZO z rezerwacjami.

Wczytywane dane:
- dane klienta (nabywca),
- dane do wysyłki (odbiorca)
- dodatkowe uwagi do zamówienia,
- produkty, które zostały zakupione (jeżeli produkt jest - to następuje powiązanie go po indeksie, jeżeli produktu nie można odnaleźć - to jest użyty indeks zastępczy (konfigurowalny).
Pozwala to na zachowanie integralności wczytywanego dokmentu.

Po pobraniu zamówienia system oznacza na e-sklepie zamówienie jako 'pobrane do realizacji' (przez wywołanie link z ID zamówienia).
Dodatkowo jest wprowadzona weryfikacja, czy dane zamówienie zostało już wczytane, aby zapobiec ewentualnym duplikatom.
Uruchomienie dodatku
Dodatek uruchamia się automatycznie (warunkiem jest włączenie procedur) wysyłając, zgodnie z konfiguracją pliki eksportu towaru na wskazany serwer FTP.
Dodatkowo pobiera z serwera pliki zamówienia i importuje dokumenty zamówień.